ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L. S. X

 

                                        ກາຣຕອບໂຕ້ ນາຍົກລາວຄົນໃໝ່ ຫົວໃຈແກວ ຄື ນາຍທອງສິງ ທັມມະວົງ

                          ກ່ຽວກັບຄຸນພາພກາຣສຶກສາຕໍ່າ

 

               ພວກເຮົາ ຄືຂບວນກາຣລາວອິສຣະ  ກໍ່ຄືຜູ້ຕ່າງໜ້າ ຄົນລາວທັງໃນແລະນອກປະເທສ ທີ່ເຊີດຊູເທີດທູນແລະຮັກຫອມເສຣີປະຊາທິປະໄຕຍ໌= ໄດ້ອອກກາຣ

        ຕອບໂຕ້ ໃນຄນະນີ້ ເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ= ຄຸນພາພກາຣສຶກສາໃນລາວ ຍັງຕໍ່ານັ້ນ ມັນບໍ່ແມ່ນຕົ້ນຕໍ່ມາຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະແບບຢ່າງບໍ່ດີຂອງຄຣູ ຄືທີ່

        ນາຍທອງສິງ ທັມມະວັງ ນາຍົກຣັຖມົນຕຣີຄົນໃໝ່ຫົວໃຈແກວ ກ່າວຫານັ້ນມັນບໍ່ແມ່ນຈັກດີ້= ແຕ່ມັນເປັນຕົ້ນຕໍ່ທີ່ພາໃຫ້ ກາຣສຶກສາຂອງລາວຍັງຕໍ່ານັ້ນ ກໍ່

        ຍ້ອນແມ່ນກາຣບໍຣີຫາຣປະເທສຊາຕ ຂອງຄນະພັຄແກວແນວລາວ ແບບຜເດັດກາຣພັຄດຽວ ເພາະພວກນີ້ເປັນຂ້າທາດຂອງແກວ ທີ່ຫລ້າສມັຍນັ້ນເອງ ພວກ

        ພັຄຣັຖຂນະແກວແນວລາວໄດ້ຢໍ້າສເມີມາ ກ່ຽວກັບກາຣຮ່ວມມືລາວຫວຽດ ທາງກາຣສຶກສາວ່າ= ກາຣຮ່ວມມືທາງດ້ານວັທນະທັມ 2 ຝ່າຍ ສອງອ້າຍນ້ອງລາວ

        ຫວຽດ ອັນນີ້ມັນແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງກາຣ= ທັງແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງຄນະພັຄຣັຖເອງ ຊຶ່ງພ້ອມກັນເພີ້ມພູນຄູນສ້າງ ປົກປັກຮັກສາສີສັນ ວັທນະທັມຂອງຊາຕ

        ຕາມກົນອຸບາຍຫັນປ່ຽນຢ່າງສັນຕິ= ອັນນີ້ ຄືມັນແມ່ນຄວາມຮັບຮູ້ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈ ຜິດພາດທີ່ສຸດ. ໃນເມື່ອພັຄຣັຖແກວແນວລາວ ພາກັນແນມເຫັນດອກ

        ບົວ ເປັນກົງຈັກ ເຫັນຖືກເປັນຜິດຄືດັ່ງນີ້ ມັກບໍ່ມັກກໍ່ໃຫ້ຖືເອົາ ເພາະພວກພັຄຣັຖໄດ້ໄປເປັນຂ້ອຍທາດຮັບໃຊ້ແກວແລ້ວ= ແນ່ນອນວ່າ ທິດເລັ່ງທາງດ້ານພັທນາ

        ກາຣສຶກສາ ກໍ່ຕ້ອງຫລົມເຫລວ ໂຊເສໄປຕາມທິດທາງຜິດ ເພາະຄວາມຄິດມີແຕ່ແກວບອກໃຫ້ໃຊ້ໄປທາງຜິດ ຍ້ອນນາຍົກເປັນຄົນລາວ ແຕ່ຫົວໃຈໄປເປັນແກວ

             ດັ່ງທີ່ທ່ານ ດຣ ຄຳເຜີຍ ປານມະໄລທອງ ຜູ້ແທນເວົ້າຢູ່ໃນສະພາ ມີຕອນນຶ່ງວ່າ= ອັນນີ້ເຫັນວ່າ ເຮົາສ້າງຄ່ານິຍົມ ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົານີ້ໄປໃນທາງບໍ່ສັດຊື່ ໄດ້ພາກັນ

       ເປັນຄົນຂີ້ຕົວະຫລອກລວງກັນເອງ= ອັນທີ່ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ດຣ ຄຳເຜີຍ ກໍ່ໄດ້ຢືນຢັນໃຫ້ຮູ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ ວ່າຜ່ານກາຣຂຶ້ນຄອງອຳນາຈຈົ່ນເຖິງ 36 ປີມານີ້ ມີ

       ແຕ່ສ້າງຄົນລາວໃຫ້ເປັນຄົນບໍ່ດີ ໂງ່ຈ້າຫລ້າຫລັງທັງນັ້ນ= ພວກພັຄຣັຖ ຈະເອົາກາຣສຶກສາຂອງລາວ ໄປທຽບໃສ່ປະເທສອື່ນ ໃນກຸ່ມອາຊຽນໄດ້ຢ່າງໃດ= ໃນເມື່ອຣະ

       ບົບກາຣສຶກສາມັນສວນທາງກັນຢູ່= ສ່ວນປະເທສອື່ນໆນັ້ນ ເຂົາພັທນາກາຣສຶກສາໄປສູ່ປະຊາທິປະໄຕຍ໌ ເຂົາໃຫ້ຄົນມີຄວາມເຄົາຣົບນັບຖື ຊ່ວຍເຫລືອຊຶ່ງກັນແລະ

       ກັນ ແລະໃຫ້ເປັນພົລເມືອງດີ= ຊຶ່ງມັນຕົງກັນຂ້າມກັບກາຣສຶກສາໃນລາວ  ເພາະພວກຂນະແກວແນວລາວພາກັນພັທນາຄົນ ໄປສູ່ຄວາມຮຸນແຮງເປັນຜເດັດກາຣ

       ແກວວຽດມິນ ມີຈິດໃຈຕໍ່າຊ້າຄັບແຄບ ເຫັນແກ່ຕົວ ບໍ່ມົວເມົາກັບປະຊາຊົນຂອງຕົນເລີຍ ແລ້ວເມີນເສີຍຕໍ່ຣາສດອນ ບໍ່ສັງວອນຫາກາຣສຶກສາສູງ ໃຫ້ລູກປ້າລູກ

       ລຸງໄດ້ກາຣສຶກສາສູງໆ ບໍ່ມີເລີຍນໍສະຫາຍຊ່ຽວເອີຍ

           ໃນເມື່ອຫລັກສູດກາຣຮຽນກາຣສອນ ຕ້ອງເປັນໄປຕາມທິດທາງ ຂອງຂນະແກວແນວລາວຢ່າງດຽວ= ສ່ວນຄຣູອາຈານ ບໍ່ມີອິສຣະພາພ ໃນກາຣສິດສອນກ່ຽວ

       ປະຊາທິປະໄຕຍ໌ ກ່ຽວກັບສິທທິມະນຸດແລະບໍ່ໃຫ້ແຕະຕ້ອງກາຣປະຕິບັຕງານຂອງພັຄຣັຖ= ດຣ ຄຳເຜີຍ ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ກາຣສຶກສານີ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາ ເປັນຄົນຄັບ

       ແຄບ ອະຄະຕິ ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ກັນ ແຕ່ຍັງນ້ອຍ ຢູ່ອະນຸບາລສອນກັນ ຕ້ອງຊັງອັນນັ້ນຕ້ອງຊັງອັນນີ້ ບາຕໃຫ່ຽຂຶ້ນມາ ມາພາກັນຮຽນ ພັດໃຫ້ຄຽດແຄ້ນຊົນຊັ້ນ(ຕໍ່

       ໄປ) ພວກເຮົາມາພາກັນແນມເບິ່ງຄົນລາວເຮົາ ຕໍ່ໄປນີ້ກະຊິມີແຕ່ຈໍ້ກຳປັ້ນໃສ່ກັນທໍ່ນັ້ນຕິ໋= ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ນຳອະນາຄົດ

       ຂອງປະເທສຊາຕບ້ານເມືອງ ໂດຍວາງຄຳຖາມໃວ້ວ່າ= ໃນຕໍ່ໜ້ານີ້=ພວກເຮົາຈະສອນກັນ ໃຫ້ເປັນຄົນຄຽດແຄ້ນຊິງຊັງໜັງໜ້າກັນໄປແນວນັ້ນບໍ ຫຼືແນວໃດ

       ( ອັນນີ້) ມັນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍິ່ງ ສຳລັບປະຊາຊົນຄົນລາວເຮົາທັງຊາຕ ທີ່ຕ້ອງກາຣຫັນປ່ຽນ ຈາກອຳນາຈຜເດັດກາຣ ມາເປັນເສຣີປະຊາທິປະໄຕຍ໌

            ພັກຣັຖຂນະແກວແນວລາວນີ້ ເຂົາບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ນຳປັດໃຈພື້ນຖານ ທີ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ກາຣສຶກສາຂອງຄົນລາວມີຄວາມກ້າວໜ້ານັ້ນບໍ່ມີອີກແລ້ວ ເພາະພວກພັຄຣັຖ

       ຂນະແກວແນວລາວນີ້ ເຂົາບໍ່ພາກັນເອົາໃຈໃສ່ ຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນຄົນລາວຜູ້ທຸກຍາກ ທີ່ອາໃສແຮງງານ ຂອງລູກຫລານໃນກາຣຊອກຢູ່ຫາກິນປະຈຳວັນ ແລ້ວ

       ຍັງຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າໂຮງຮຽນ ແລະຊື້ປຶ້ມຊື້ສໍຕື່ມອີກ= ບາງບ່ອນກໍ່ບໍ່ມີໂຮງຮຽນ ຫຼືມີກໍ່ບໍ່ສະດວກ ເພາະໂຮງຮຽນເພພັງຊຸດໂຊມ ແລະກໍ່ຍັງມີນັກຮຽນລົ້ນຫ້ອງ 50

       ຫາ 70 ຄົນ ຕໍ່ຄຣູຜູ້ດຽວ ບວກເຂົ້າກັບຄວາມບໍ່ຍຸຕິທັມ ໃນສັງຄົມຜເດັດກາຣແກວແນວລາວ= ເປັນຕົ້ນ ລູກຫລານຂອງພວກຄນະພັຄຣັຖແກວແນວລາວນີ້

       ຜູ້ມີອຳນາຈອິດທິພົນ= ແຕ່ຮຽນບໍ່ເກ່ງ ກໍ່ເສງໄດ້ ເພາະພວກເຂົາໃຊ້ອຳຄູ່ຄຣູເອົາ= ສ່ວນພວກລູກຫລານຂອງປະຊາຊົນໜ້າແດ້ໆນີ້= ຖ້າຮຽນດີປານໃດ ຮຽນ

       ເກ່ງປານໃດ ແລະມີຣະບຽບວິນັຍດີປານໃດ ກໍ່ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຮຽນຕໍ່ ຫຼືບັນຈຸເຂົ້າເປັນພນັກງານ ຍ້ອນບໍ່ມີເສັ້ນມີສາຍແລະບໍ່ມີເງິນຊື້ຈ້າງ ກໍ່ບໍ່ມີໂອກາດ

            ເຖິງແມ່ນພັຄຣັຖຂນະແກວແນວລາວ ປະຕິຣູບກາຣສຶກສາ ກໍ່ເປັນພຽງກາຣຕອກຢໍ້າຫລັກສູດແລະກາຣສອນ ໃຫ້ເຊື່ອໝັ້ນຜູ້ນຳພັຄຣັຖຂອງຂນະແກວ

       ແນວລາວຢ່າງດຽວ ເພາະພວກຂນະແນວລາວຮັກຊາຕນັ້ນ ໄດ້ພາກັນໄປເປັນຂີ້ຂ້ອຍຂອງຊາຕແກວ ໄປເບິດແລ້ວ ແລະເຂົາກໍ່ໃຫ້ພວກຂນະແນວລາວນີ້ ໃຫ້

       ພາກັນບູຊາລັດທິ ມາກສ-ເລນິນ ຊິ່ງດຽວ= ອັນນີ້ມັນໄດ້ກາຍເປັນຄວາມເຊື່ອຖື ຄວາມນຶກຄິດທີ່ຫລ້າສມັຍໄປແລ້ວສະຫາຍ= ອັນທີ່ວ່າພັຄຣັຖຂນະແກວແນວ

       ລາວ ຈະເອົາກາຣສຶກສາໃນລາວ ໄປທຽບໃສ່ປະເທສກຸ່ມອາຊຽນໄດ້ຢ່າງໃດ= ເພາະໃນເມື່ອທິດທາງກາຣສຶກສາ ຫລັກສູດແລະກາຣສອນມັນບໍ່ຄືກັນ= ສ່ວນປະ

       ເທສສິງກະໂປ ເປັນປະເທສທີ່ມີກາຣພັທນາກາຣສຶກສາ ໄປໄກຫລາຽແລະໄດ້ຜົນດີຢ້ຽມ ທັງດ້ານຄຸນພາພແລະປະຣິມານ ທີ່ທົ່ວໂລກຍົກຍ້ອງແລະໃຫ້ຄວາມ

       ສົນໃຈ( ພວກເຮົາ ຄືຂບວນກາຣລາວອິສຣະ ຂໍສນັບສນູນ ທ່ານ ດຣ ຄຳເຜີຍ ປານມາໄລທອງ ແລະບັນດາຜູ້ແທນທັງຫລາຍ ທີ່ມີນໍ້າໃຈຮັກຊາຕ ຮັກພໍ່ແມ່ປະ

       ຊາຣາສດອນ ພ້ອມເສັຽສະລາກ້າຫາຣ ອອກມາໃຫ້ທັສນະອັນຖືກຕ້ອງ ໃນກາຣສ້າງຄົນລາວ ໃຫ້ເປັນຄົນໃໝ່ໃຈລາວ ແລະສ້າງຄວາມຄິດໃໝ່ ເພື່ອຮັບໃຊ້ສັງ

       ຄົມໃໝ່ ເສຣີປະຊາທິປະໄຕຍ໌ ເຮັດໃຫ້ລາວທຸກຄົນ ມີຊີວິດກາຣເປັນຢູ່ຢ່າງທີ່ດີ ໃນປະຊາຄົມອາຊຽນ ຕາມຮູບແບບກາຣຄ້າເສຣີ ທີ່ຈະກ້າວຄານເຂົ້າມາເຖິງນີ້

            ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ພວກເຮົາຄືຂບວນກາຣລາວອິສຣະ ຂໍຮຽກຮ້ອງ ມາຍັງຜູ້ແທນທັງຫລາຽ ຈົ່ງໄດ້ພັກດັນ ໃຫ້ພັຄຣັຖຂນະແນວລາວ ອອກມາໂອ້ລັມກັນກັບ

       ພວກເຮົາ ຄືຂບວນກາຣລາວອິສຣະ ເພື່ອສ້າງຄວາມສາມະຄີ ປອງດອງຊາຕປອງດອງປະຊາຊົນ= ເຮັດໃຫ້ກາຣປະສານງານຮ່ວມ ຣະຫວ່າງລາວສອງຝ່າຍ ໃຫ້

       ເກີດມີຂຶ້ນ ຢ່າງເປັນຮູບພຣະທັມ ແລ້ວມາພ້ອມກັນຕັດສິນໃຈ ຜ່ານຜ່າທຸກອຸປສັກນາໆປະກາຣ ໃຫ້ລາວສອງຝ່າຍໄດ້ຫັນໜ້າເຂົ້າມາສ້າງສາພັທນາປະເທສຊາຕ

       ຮ່ວມກັນ ໃຫ້ມີຄວາມຈະເຣີນສີວິໄລ ໃຈກ້າສ້າງບ້ານແປງເມືອງ ທຽບກັນກັບຊາຕອື່ນໆເຂົາ= ພວກເຮົາເຊົາມາເຕາະແຫລະກັນສາ ເພື່ອມາສ້າງຊາຕຮ່ວມກັນ

 

                                     

                    ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ໌