ຈາກ​ລາວ​ເສຣີຊົນ ຄົ້ນ​ຫາ​ຂ່າວຈິງ

ຄົນ​ງານ​ມາ​ຈາກ​ຈີນ​ແລະ​ວຽດນາມ ຜິດ​ກົດໝາຍ​ແຕ່ຣັຖຄຸ້ມ​ຄອງ

   ໃນ​ກາຣກວດກາ​ແຮງ​ງານ​ຕ່າງ​ດ້າວ ທີ່​ແຂວງ​ບໍຣິຄຳ​ໄຊ ທາງ​ກາຣທອ້ງຖິ່ນ​ໄດ້ພົບ​ເຫັນ​ຄົນ​ງານ​ຜິດ​ກົດໝາຍ ຈາກຈີນ​ແລະ​ວຽດນາມ ກວ່າ​ນຶ່ງ​ຮອ້ຍຄົນ

 ທາງ​ກາຣ​ແຂວງ​ບໍຣິຄຳ​ໄຊ ​ໄດ້ເລີ້ມ​ກວດກາກາຣອອກ​ແຮງ​ງານ​ ​ໃນ​ສອງ​ສາມ​ວັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ແລະ ກໍ່​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ຄົນ​ຜິດ​ກົດໝາຍ ຈາກ​ຈີນ​ແລະ​ວຽດນາມ

ກວ່າ​ນຶ່ງ​ຮອ້ຍຄົນ​ທີ່​ລັກລອບ​ເຂົ້າ​ມາເຮັດ​ວຽກ ​ແລະ​ທຸຣະກິດ​ພາຍໃນ​ແຂວງ,​ໂດຍ​ທີ່​ບໍ່​​ໄດ້ຂຶ້ນ​ທະບຽນ​ໃຫ້​ຖືກ​ຕອ້ງ ດັ່ງ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ຄົນນຶ່ງໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ

   ​ໃນ​ເລື້ອງ​ແຮງ​ງານ​ເຂົ້າ​ມາ​ເຮັດ​ວຽກ​ບໍ່​ຖືກ​ຕອ້ງ ​ເລີ້ມ​ແລ້ວ​ດຽວ​ນີ້​ແລະ​ໄດ້​ຫລາຍ​ແລ້ວ ມີ​ຕັ້ງເປັນ​ຮອ້ຍ ຄົນ​ວຽ​ດແລະ​ຄົນ​ຈີນ ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ ສຳລັບ​

ກາຣກວດກາ​ຄັ້ງ​ນີ້​ຖື​ວ່າກາຣ​ເກ​ບກຳຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ເຣຶ້ອງຂອງ​ແຮງ​ງານ​ຕ່າງ​ດ້າວທີ່​ຜິດ​ກົດໝາຍ ເພາະທີ່​ຜ່ານ​ມາບໍ່​ມີ​ກາຣກວດກາ​ຢ່າງ​ຈິງ​ຈັງ ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນ

ຫາ, ໃນເຣື້ອງແຮງງານຕ່າງດ້າວ ທີ່ເຂົ້າມາຍາດວຽກເຮັດງານທຳຂອງຄົນລາວ, ໃນໂຄງກາຣແລະໃນທຸຣະກິດປະເທສຕ່າງໆ ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນຶ່ງ.ໄດ້ກ່າວ

ວ່າ-ພວກຈີນເຂົ້າມາເຮັດທຸຣະກິດອອກແຮງງານແລະວຽດນາມອອກແຮງງານ ມາທອ້ງທ່ຽວ ແລະໄທຍ໌ກໍ່ມາອອກແຮງງານ ຕາມໂຄງກາຣຕ່າງໆຂອງໄທຍ໌

ບາງເທື່ອຂະເຈົ້າກໍ່ເຂົ້າມາໃນນາມບໍຣິສັດເອົາມາ ແລະບາງພາກສວ່ນກໍ່ບໍ່ໄປຂຶ້ນບັດ ອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ເຂົ້າມາແລ້ວກໍ່ລັກເຮັດວຽກເລີຍມີເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວ

ມວ້ນທ້າຍວ່າ ສຳລັບແຮງງານຕ່າງດ້າວຜູ້ທີ່ຖືກກວດພົບ

 

   ວ່າຜິດກົດໝານນັ້ນທາງກາຣບໍ່ບອກໃຫ້ຂະເຈົ້າໄປຂໍໜັງສືອະນຸຍາດໃຫ້ຖືກຕອ້ງຕາມຣະບຽບກົດໝາຍແຮງງານລາວໃນຄັ້ງທຳອິດ ຈະບໍ່ມີກາຣດຳເນີນ

ຄະດີຂະເຈົ້າເທື່ອ ເປັນພຽງແຕ່ກາຣຕັກເຕືອນຫລາຍກວ່າ ຍອ້ນວ່າຣັຖບາລມີຄວາມພໍໃຈກັບຄົນຈີນແລະຄົນວຽດ ໃຫ້ເຂົ້າມາທຳງານໄດ້ປົກຕິ ຖ້າຄົນລາວ

ໄປຕອ້ງຕິວ່າ ພວກຈີນວຽດນາມແລະໄທຍ໌ ມາຍາດວຽກງານລາວ ທາງຣັຖກໍ່ບອກວ່າບໍ່ໃຫ້ກໍ່ກວນຂະເຈົ້າ ຖ້າບຸກຄົນໃດມີຄວາມຕອ້ງຕິຄົນຕ່າງຊາຕ

ໃນຈຳນວນສາມປະເທສນີ້ ຈະຕອ້ງໄດ້ຮັບໂທດຕາມກົດໝາຍທາງຣັຖ ບໍ່ມີກາຣໂຍະຍານໃດໆທັງນັ້ນ

      

 

ຈາກລາວເຊຣີຊົນ ຄົ້ນຫາຂ່າວຈິງ

           30 ສວ່ນຮອ້ຍເດັກນອ້ຍໃນແຂວງຫົວພັນ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ

   ເດັກນອ້ຍຢູ່ແຂວງຫົວພັນເຖິງ-30-ສວ່ນຮອ້ຍ ບໍ່ໄດ້ຮຽນໜັງສືຍອ້ນໂຮງຮຽນຢູ່ໄກແລະຍອ້ນບໍ່

ມີງົບປະມານໃຫ້ຄູແລະທັງທຸກຍາກຂາດເຂີນ ຂະເຈົ້າຈຳຕອ້ງເຮັດວຽກຊອ່ຍພໍ່ແມ່, ໄດ້ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຜແນກສຶກສາແຂວງຫົວພັນໄດ້ເວົ້າວ່າ

  ບັນຫານີ້ກໍ່ຍັງມີຫລາຍຢ່າງຢູ່ ສິ່ງສຳຄັນກັບບັນຫານີ້ ກໍ່ຄືເຣື້ອງດອ້ຍໂອກາດທາງດ້ານເສຖກິດປະຊາຊົນຂະເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍໃນເຣື້ອງ

ກາຣອຸດໜູນກາຣສຶກສາ ມັນເປັນພູມີສັນຖານທີ່ພູຜາປ່າດົງຫລາຍ ບ້ານຫ່າງໄກສອກຫລີກແລະມັນກໍ່ມີອຸປສັກ ໂຕນີ້ຫລະບັນຫາເຣື້ອງກາຣເອົາໃຈ

ໃສ່ໃນກາຣຮ່ຳຮຽນ ເພາະທາງຣັຖບາລຍັງບໍ່ທັນໄປເຖິງ ແລະກໍ່ບໍ່ມີກາຣກ່ຽວຂອ້ງນຳກາຣສຶກສາຂອງປະຊາຊົນ ມີແຕ່ຂົນຂວຍນຳເອົາຄົນຕ່າງດ້າວ

ເຂົ້າທຳງານຍາດແຮງງານຂອງຄົນລາວ

 

  ໄດ້ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ກາຣສຶກສາໃນເຂດແຂວງຫົວພັນ ອະທິບາຍຕື່ມວ່າ ສາຍເຫດໃຫ່ຽທີ່ພາໃຫ້ເດັກນອ້ຍບໍ່ໄປໂຮງຮຽນກໍ່ແມ່ນຍອ້ນໂຮງຮຽນຢູ່ໄກ

ແລະທາງພາຄຣັຖບໍ່ໄປເຖິງ ເພາະວ່າມັນຈະເປັນບ້ານນອ້ຍຫ່າງໄກສອກຫລີກ ແລະມັນຈະຫ່າງໄກຈາກໂຮງຮຽນໃນກາຣທຽວໄປຮຽນ ແລະມັນຈະ

ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເພາະວ່າມັນຈະເປັນທາງຍ່າງຕາມປ່າດົງ ແລະຝົນຕົກນ້ຳລິນ ມັນຈະພົບອຸປສັກຫລາຍຢ່າງເພາະຂະເຈົ້າເດີນຍ່າງໄປປະມານ

ມີບາງບ້ານກໍ່ເປັນສອງສາມກິໂລ ຄັ້ນຊັ້ນແລ້ວມັນຈິ່ງເປັນໂອກາດທີ່ໃຫ້ກາຣຮຳ່ຮຽນ ຈະບໍ່ສມຳ່ສເມີ ໃນລະຍະສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ໂຄງກາຣ

ອາຫາຣໂລກ ໄດ້ໃຫ້ກາຣຊວ່ຍເຫລືອທາງດ້ານອາຫາຣໃຫ້ແກ່ເດັກນອ້ຍ ຜູ້ທຸກຍາກໃນເຂດພາກເໜືອຂອງລາວ ເພື່ອເດັກນອ້ຍຈະໄດ້ໄປຮຳ່ຮຽນ

ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ໂຄງກາຣດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຂຍາຍລົງໄປເຖິງພາຄໄຕ້ຂອງລາວແລ້ວ ເພາະຍອ້ນວ່າທາງພັຄຣັຖຈະນຳເອົາໄປອຸດໜູນ ຊາວວຽດນາມ

ທີ່ເຂົ້າມາຢູ່ໃນເຂດພາຄໄຕ້ ສວ່ນຄົນລາວແທ້ນັ້ນທາງພັຄຣັຖບໍ່ມີກາຣກ່ຽວຂອ້ງຫຍັງເລີຍ

   ຈາກຄົນລາວຊອກຫາສັນຕິພາພນັ້ນມັນຢູ່ຫົນໃດ ໃຜເປັນຜູ້ທໍາລາຍໃຫ້ບອກມາໃຫ້ມັນແຈ້ງ

 ຄົນສາຣະວັນມີຄວາມໝັ້ນໃຈຕໍ່ຊາຕ ບໍ່ຄືໝາພານຂອງວຽດນາມ ຄືໝໍບົວສອນນັ້ນເອງ

        

 

ຈາກ​ລາວ​ເສຣີຊົນ ຄົ້ນ​ຫາ​ຂ່າວຈິງ

       ຊາວບ້ານ​ຮຽກ​ຮອ້ງ ​ເຣື້ອງຄ່າ​ທົນ​ແທນ ​ແຕ່​ກັບ​ມີ​ໂທດ

       ​ມີໃຈຄວາມ​ທີ່​ປະຊາຊົນ​ຮອ້ງທຸກ

ມີ​ຊາວບ້ານ​ສີ່​ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ໝິ່ນປະໝາດ​ທາງ​ກາຣ ​ໃນຣະຫວ່າງ​ກາຣຮຽກ​ຮອ້ງ​ເຣື້ອງຄ່າທົນແທນ ຂອງ​ໂຄງ​ກາຣສ້າງສນາມກອ໋ຟທີ່​ຫລວງ​ພຣະ

ບາງ, ແຂວງ​ຫລວງ​ພຣະບາງ ມີ​ຊາວບ້ານສີ່​ຄົນ​ໄດ້​ຖືກທາງ​ກາຣຄຸມ​ຕົວ​ໃວ້ ຍອ້ນທຳ​ກາຣປະທວ້ງອຳນາ​ຖກາຣປົກຄອງ ພອ້ມທັງ​ຕໍ່​ວ່າເຣື້ອງຄ່າ​ທົນ

ແທນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ ຈາກ​ໂຄງກາຣສ້າງສນາມກອ໋ຟຫລວງ​ພຣະບາງ ຂອງ​ບໍຣິສັດ​ເອກ​ຊົນເກ່ົາຫລີ​ໄຕ້ Dawoon Lao ທີ່​ເຫັນ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ທັມ ຜູ້​ຕອ້ງ

ຫາ​ທັງ​ສີ່​ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ຕັດສິນ​ລົງໂທດ​ຈຳ​ຄຸກ​ ​ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ໝິ່ນປະໝາດ​ຜູ້​ປົກຄອງ​ແຂວງ ​ແລະ​ຄະດີ​ອື່ນໆ​ອີກຫາ​ເຂົ້າ​ມາ​ເພີ້​ມມີ-2-3-ຄະດີ ​​ໄດ້ມີ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ຄົນ

ນຶ່ງ​ໄດ້​ອະທິບາຍ​ວ່າ ພວກ​ທີ່​ວ່າ​ທີ່​ດິນ​ຂອງ​ຂະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ເຂດ​ສນາມກອ໋ຟ ຂະ​ເຈົ້າ​ບໍ່ພໍ​ໃຈ​ໃນ​ກາຣນຳ​ຂອງ​ແຂວງ ​ແລະຂະ​ເຈົ້າ​ກໍ່​ຂຽນ​ໃບ​ເວົ້າ​ແນວ​ບໍ່​ດີ ຂຽນ​

ໂຈມ​ຕີຣັຖບາ​ລ ທາງຣັຖບາ​ລ​ໄດ້​ມີ​ຄຳ​ສັງ ຄືກ​ຕັດສິນ​ແລ້ວພວກ​ນີ້​ກໍ່​ຖືກ​ຈຳ​ຄຸກ​​ໄປ​ແລ້ວ ຍອ້ນ​ແກວ​ມີ​ຄຳ​ສັງ​ເຖິງ​ພັຄ​ແນວ​ລາວ ຖ້າ​ບຸກຄົນ​ໃດ​ຕໍ່​ຕານຣະບອບ

ກາຣປົກຄອງ​ຂອງຣັຖ ຕອ້ງ​ໃສ່​ໂທດ​ຢ່າງ​ບໍ່​ມີ​ສານ​ຕັດສິນ​ໃດໆ

​  ໄດ້​ມີ​ຄົນ​ຂອງ​ພັຄອີກ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ເວົ້າ​ວ່າ ບຸກຄົນ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຍຸຍົງ​ປຸກລຸກ​ຜູ້​ຢູ່​ອາ​ໃສ ​ໃນ​ເຂດ​ພື້ນ​ທີ່​ສັມປະທານ​ໂຄງກາຣສ້າງສນາມກອ໋ຟ ​ເພື່ອ​ທຳ​ກາຣປະທວ້ງ

ຕໍ່ຣັຖບາ​ລ, ຊຶ່ງ​ເປັນກາຣ​ເຮັດ​ຜິດ​ຕໍ່​ກົດໝາຍຂອງ ສປປລາວ ຖ້າວ່າ​ປະຊາຊົນ​ຄົນ​ໃດ​ບໍ່ພໍ​ໃຈ​ຕໍ່​ກາຣຈ່າຍ​ຄ່າ​ທົດ​ແທນ, ​ໃນ​ກໍຣະນີນີ້ພວກ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ກໍ່​ສາ

ມາ​ຖຕົກລົງກັບ​ທາງ​ກາຣ​ແຂວງ​ໄດ້ ​ເພາະ​ພວກ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ກາຣປອ່ນພື້ນ​ໂຕະ ​ແຕ່​ບຸກຄົນ​ທັງສີ່​ໃຈ​ຮອ້ຍ ບໍ່​ຮູ້ວ່າກາຣປົກຄອງ​ໃນຣະບອບ​ຄອມ​ມູນິສ

ເປັນ​ຄື​ແນວ​ໃດ ຖ້າ​ມີ​ຄົນ​ໃດ​ຕໍ່​ຕ້ານຈະ​ຕອ້ງ​ໄດ້​ຮັບ​ໂທດ ເພາະຣະບອບກາຣປົກຄອງ​ຂອງ​ຣັຖ​ຖື​ວ່າ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ​ຕອ້ງ​ໃຊ້​ອຳນາ​ຈຢ່າງ​ດຽວ ຂອງວຽດ

ນາມ​ທີ່​ນຳ​ເອົາມາ​ໃຊ້​ໃນ​ທຸກ​ວັນ​ນີ້ ​​ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ເກີດບັນຫາ​ດັ່ງກ່າວ​ຂຶ້ນ​ມາ​ອີກຕໍ່​ໄປ​ ສຳລັບ​ເງິນ​ຄ່າ​ທົດ​ແທນ​ມີ​ພຽງ​ແຕ່-500-​ໂດ​ລາ ຕໍ່​ພື້ນ​ທີ່​ດິນ-1-​ເຮັກຕາ

ອັນ​ນີ້​ຫລະ​ຈຶ່ງ​ສ້າງ​ຄວາມບໍ່ພໍໃຈ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ​ນັ້ນ ມີ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຜູ້​ເກົ່າ​ເວົ້າ​ວ່າ ​ໂຕ​ນີ້​ແລ້ວ​ມັນ​ເປັນກາຣຊົດ​ເຊີຍ​ເບື້ອງຕົນ ຄັນປະຊາຊົນ​ບໍ່ພໍ​ໃຈ

ກໍ່​ມີ​ກາຣຕໍ່​ລອງ​ກັນ​ໄດ້ ຕໍ່​ລອງ​ໃຫ້​ມັນ​ສົມ​ເຫດ​ສົມ​ຜົນ ​ໃນ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່ຣັຖບາ​ລຈະ​ສນອງ​ໃຫ້​ໄດ້ ຣັຖບາ​ລຈະ​ປຶກສາ​ຫາລື​ກັນ​ກັບ​ຝ່າຍ​ອ້າຍ​ນອ້ງວຽດ​ເສັຽກອ່ນ ​

ແລະ​ສນອງ​ໃຫ້​ຕາມເງື່ອນ​ໄຂ ມີ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທາງ​ພັຄຣັຖຄົນ​ນຶ່ງ​ເວົ້າ​ສລຸ​ບວ່າ ສຳລັບ​ເງິນ​ຄ່າ​ທົດ​ແທນ​ນັ້ນ​ຈະ​ເລີ້ມ​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນຜູ້​ທີ່​ສູນ​ເສັຽດິນ​ໃນ​ໃວໆ​ນີ້

ຍອ້ນວ່າ​ບໍຣິສັດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ສັມປະທານ ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ລົງມື​ກໍ່ສ້າງ​ໂຄງກາຣ ສ້າງສນາມກອ໋ຟ​ແລ້ວ ແຕ່​ສວ່ນ​ເງິນ​ນັ້ນ​ຈະ​ໄດ້​ນອ້ຍຫຼື​ຫລາຍ ຫາມ​ເດັຈຂາດ​ບໍ່​ໃຫ້​

ປະ​ຊາຊົນປະທວ້ງຕໍ່​ໄປຖ້າມີບຸກຄົນໃດຄົນນຶ່ງຝ່າຝືນຄຳສັ່ງຈະຕອ້ງໄດ້ຮັບໂທດຢ່າງບໍ່ມີສາຣຕັດສິນໃດໆ

 

 

ຈາກ​ລາວ​ເສຣີຊົນ ຄົ້ນ​ຫາ​ຂ່າວຈິງ

   ຊາວ​ແຂວງ​ຈຳປາ​ສັກດ໌ ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ເຕືອນ​ພັຍ​ໃນ​ລົມ​ພະຍຸ ຕອ້ງ​ເພິ່ງ​ຕົນ​ເອງ​ເມື່ອ​ຖຶກນ້ຳ​ຖວ້ມ

ປະຊາຊົນ​ແຂວງ​ຈຳປາ​ສັກດ໌ ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ກາຣປະກາສ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ​ພັຍ ​ເພາະ​ຄຳ​ໄຕ​ຖື​ວ່າ​ບໍ່​ເປັນ​ສຳພັນຖມິດມາ​ແຕ່​ກອນ ​ເພາະສະ​ນັ້ນຈາກ​ທາງ​ກາຣຂອງຣັຖ

ຈິ່ງ​ບໍ່​ມີກາຣ​ເຕືອນ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ, ປະຊາຊົນ​ລາວ​ເຂດເມືອງ​ປາກ​ເຊ​ແຂວງ​ຈຳປາ​ສັກດ໌ ຢືນຢັນ​ວ່າ​ທາງ​ກາ​ຣພັຄຣັຖ ບໍ່​ໄດ້​ແຈ້ງ​ເຕືອນ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ຮູ້ ກ່ຽວກັບ​

ພັຍ​ອັນຕຣາຍຈາກ​ລົມພາຍຸ​ໄຕ້​ຝຸ່ນ ​ເກສນາ ນີ້ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂະ​ເຈົ້າ​ຕອ້ງ​ໄດ້​ຫາ​ວິທີ​ແກ້​ບັນຫາ​ເອົາເອງຖ້າ​ຫາກ​ເກີດ​ເຫຕກາຣນ້ຳ​ຖວ້ມຢ່າງ​ກະທັນຫັນ ຫຼື​ພັຍ​ອັນ

ຕຣາຍຕ່າງໆ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ດັ່ງ​ທ່ານໃສ​ຄຳຜູ້​ເປັນຣາສດອນ ​ໃນ​ເຂດ​ເມືອງ​ປາກ​ເຊ​ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ,ທາງ​ກາຣບໍ່​ໄດ້​ປະກາສ ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ

ຊາບ​ເທື່ອ​ຊ້ຳ ​ແລະ​ບໍ່​​ໄດ້​ເຕືອນ​ມີ​ແຕ່​ວ່າ​ໃຫ້ພາກັນ​ເບິ່ງ​​ເອົາເອງຖ້າ​ບໍ່​ຢາກ​ມີ​ອັນຕຣາຍ ຄັນວ່າ​ນ້ຳ​ຖວ້ມບອ່ນ​ໃດທີ່​ວ່າ​ດິນ​ຕໍ່າຖ້າ​ນຳ​ຖວ້ມກໍ່​ໃຫ້ພາກັນ​ໜີ​ຈາກ​ນ້ຳ​

ເອງ​ຖ້າ​ບໍ່​ຢາກ​ຕາຍ ຄັນວ່າ​ບອ່ນ​ໃດ​ມັນ​ຕໍ່າກໍ່​ໜີ​​ເອົາເອງ ​ແລະ​ໃຫ້ພາກັນ​ໄປ​ຫາບ​ອ່ນມັນ​ສູງໆ​ເອົາ​ເອງກໍ່​ແລ້ວ​ກັນ​ໄປ ອັນ​ນີ້​ແມ່ນ​ທາງ​ພັຄຣັຖບອກ​ວ່າ

ໃຜ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທສລາວ​ນີ້ຕອ້ງ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ຫາກຸ້ມ​ຕົນ​ເອງ ​ເບິ່ງ​ຕົນ​ເອງ​ແລະ​ດູ​ແລ​ຕົນ​ເອງບໍ່​ແມ່ນ​ຈະ​ໃຫ້​ທາງຂັ້ນ​ເທິງ​ມາ​ດູ​ແລ​ຊອ່ຍ

   ທ່ານ​ໃສ​ຄຳ​ໄດ້​ເວົ້າ​ເພີ້​ມອີກ​ວ່າ ຖ້າ​ໃຜ​​ໄດ້ຮູ້​ຂ່າວກ່ຽວ​ກັບ​ເຣື້ອງລົມ​ພາຍຸ​ເກສນາ ຈາກຣາຍກາຣຂ່າວ​ທາງ​ໂທຣະທັສ​ໄທຍ໌ ທີ່​ວ່າ​ຂະ​ເຈົ້າ​ປະກາສລົມພາຍຸ​

ຈະ​ເຄື້ອ​ນຍ້າຍ ຈາກ​ວຽດນາມ​ເຂົ້າ​ມາ​ປະເທສລາວ​ກອ່ນ​ໄປ​ເຖິງ​ໄທຍ໌ຜ່ານ​ທາງ​ແຂວງ​ອຸບົລຣາຊທານີ ​ແລະ​ຕົນ​ກໍ່​ເລີຍ​ຄິດ​ວ່າ​ທາງ​ແຂວງ​ສວັນນະ​ເຂ​ຕ​ແລະ

ຈຳປາ​ສັກດ໌ ຈະ​ຕອ້ງ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົລກະທົບ​ຢ່າງ​ແນ່ນອນ ​ແລະ​ກໍ່​ຍັງ​ມີ​ຝົນ​ຕົກ-3-ມື້​ຕິດ​ຕໍ່​ມາທີ່​ອາຈ​ເຮັດ​ໃຫ້​ນ້ຳຫວ້ຍ​ແລະ​​ແມ່ນ້ຳນອ້ຍ​ໃຫ່ຽຕ່າງໆ ​ໃຫລ​ນອງ​ດົ້ນ​ຝັ່ງ​

ຖວ້ມບ້າ​ນ​ເຮືອນ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ ຊຶ່ງ​ບາງ​ພື້ນ​ທີ່​ໃນ​ແຂວງ​ຈຳປາ​ສັກດ໌ ກໍ່​ມີ​ນ້ຳ​ຖວ້ມມາ​ແລ້ວ ​ແຕ່​ທາງຣັຖບາ​ລບໍ່​ລົງ​ມາ​ກ່ຽວ​ຂອ້ງຫຍັງ​ເລີຍ ມີ​ແຕ່​ທາງ​ກາຣຄນະ

ທອ້ງຖິ່ນ​ເຂດ​ແຂວງ​ຈຳປາ​ສັກດ໌ ​ໄດ້​ບອກ​ວ່າ​ໃຫ້​ພາກັນ​ລ້ຽງ​ຕົນ​ເອງ​ເບິ່ງ​ຕົນ​ເອງ​ໃຫ້​ລອດ​ເພາະ​ທາງຣັຖບາ​ລ​ເພິ່ນ​ບໍ່​ກ່ຽວ​ຂອ້ງຫຍັງ​ນຳ​ພວກ​ປະຊາຊົນ​ພາກ​ໄຕ້​​ເລີຍ

   ກາຣທີ່​ປະຊາຊົນ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ກາຣ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ ຈາກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຝ່າຍ​ອຳນາ​ຈກາຣປົກຄອງ ທອ້ງຖິ່ນນັ້ນ, ທ່ານ​ຜູ້​ເກົ່າ​ໄດ້​​​ໃຫ້​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ສວ່ນຕົວວ່າອາຈ​ເປັນ

ເພາະ​ປະ​ເທສລາວຣຸ້ນນີ້​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ຈະ​ເຣີນພໍ ​ແລະ​ກໍ່ຍັງ​ບໍ່​ທັນມີຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມຮູ້ ​ໃນ​ກາຣສຶກສາ​ຂັ້ນ​ສູງ​ຈາກ​ຕ່າງປະ​ເທສຫຼື​ຈາກ​ປະ​ເທສເສຣີປະຊາທິປະ​ໄຕ ອັນ​

ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເຣີນມາ​ແລ້ວ ທີ່​ຈະ​ມີ​ອຸປກອນ​ຕ່າງໆ​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກແລະ​ບໍ່​ມີ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ພາຄຣັຖ ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ທາງ​ນີ້​ພຽງພໍ​ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ

ປະຊາຊົນ​ໃນທຸກໝູ່​ບ້ານ​ນັ້ນ​ກໍ່​ເປັນ​ໄດ້

  ອັນ​ນີ້​ແລ້ວ​ມັນ​ເປັນ​ຍອ້ນຜູ້ນຳ ບໍ່​ມີຄວາມ​ຮູ້​ຄວາມ​ສາມາ​ຖ​ແລະຄວາມສລາດ​​ໃນ​ກາຣສຶກສາ ​ເພາະຍອ້ນວ່າ​ປະ​ເທສລາວແຕ່​ໃດໆ​ມາ ຜູ້​ປົກຄອງ​ປະ​ເທສ

ມີ​ແຕ່​ພໍ​ໄດ້​ເປັນ​ຫຸ່ນ​ໃຫ້​ຕ່າງ​ຊາຕຕຣອດມາ ຈົ່ນຮອດປັດຈຸບັນ ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ກອ້ງຂີ້​ແດ້ຂອງ​ວຽດນາມ​ຕຣອດ-30-ກວ່າ​ປີ​ມາ ຄົນ​ລາວ​ເຮົາ​ບໍ່​ມີ​ກາຣສຶກສາ​ພຽງ

ພໍຍອ້ນຜູ້​ນ້ຳ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ສູງ ​ແລະ​ກໍ່​ບໍ່​ຄື​ປະ​ເທສທີ່​ເຂົາ​ຈະ​ເຣີນມາ​ແລ້ວ ​ເພາະ​ຍອ້ນວ່າກາຣນຳພາ​ປະເທສຊາຕບ້ານ​ເມືອງ​ແຕ່​ໃດ​ມາ ມີ​ແຕ່​ພາກັນ​ກອບ​ໂກຍ

ບໍ່​ວ່າ​ຄົນ​ແກ່​ມາ​ປົກຄອງ ຫຼື ຄົນ​ໜຸ່ມ​ເຊັ່ນນາຍ​ບົວ​ສອນ ບຸບຜາ​ວັນກໍ່​ມາ​ພາກັນ​ກອບ​ໂກຍ​ເອົາ​ຊັບພະຍາກອຣຂອງ​ຊາຕ​ແລະ​ຂອງ​ປະຊາຊົນຕຣອດມາ

 

ຈາກ​ລາວ​ເສຣີຊົນ ຄົ້ນ​ຫາ​ຂ່າວຈິງ

    ຍິງ​ລາວ​ໄປ​ຈີນ​ໄດ້​ຖືກ​ບັງຄັບ​ໃຫ້​ແຕ່ງງານ​ກັບ​ຄົນ​ຈີນ ສຸດ​ທ້າຍ​ຄ້າ​ປະ​ເວ​ນີ

ແມ່ຍິງ​ລາວ​ທີ່​ຖືກ​ຫລອກ​ລວງ ​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ຈີນ ​ໄດ້​ຖືກ​ບັງຄັບ​ໃຫ້​ແຕ່ງງານ​ກັບ​ຄົນ​ຈີນ ​ແລ້ວ​ກໍ່​ຖືກບັງຄັບ​ໃຫ້​ຄ້າ​ປະ​ເວ​ນີ, ​ແມ່ຍິງ​ແລະ​ເດັກ​ນອ້ຍລາວທີ່​ຖືກ

ຫລອກ​ລວງ​ໄປ​ຄ້າ​ປະ​ເວ​ນີຢູ່​ປະ​ເທສຈີນ​ນັ້ນ ສວ່ນຫລາຍ​ແລ້ວ​ກໍ່​ແມ່ນ​ຄົນ​ລາວ​ທີ່​ຮູ້ຈັກກັນ​ກັບ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ, ຫຼື​ຄອບຄົວຂອງ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ນັ້ນ​ເປັນ​ນາຍໜ້າ

ໂດຍ​ອ້າງ​ເຖິງ​ເງິນ​ຄ່າ​ຈາກ​ເປັນ​ສິ່ງ​ລໍ້​ລວງ ​ແຕ່​ຫາກ​ບໍ່​ແມ່ນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ຄວາມ​ຕອ້ງກາຣພວກຂະ​ເຈົ້າ ດັ່ງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໜວ່ຍງານຕ້ານ​ກາຣຄ້າ​ມຸນຸດ ກອງ​ບັນ

ຊາ​ກາຣ ປກສ ​ແຂວງ​ຫລວງ​ນ້ຳ​ທາ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ,

  ​ແຕ່​ມີ​ຄົນ​ລາວ​ພາຍ​ໃນ​ພັຄ​ເປັນ​ຄົນ​ຫລອກ​ລວງ​ແລະ​ສົ່ງ​ໄປ​ປະ​ເທສຈີນ ​​ເປັນ​ເມັຽ​ໃນ​ທຳ​ອິດ ຕໍ່ມາແລ້ວ​ກໍ່​ຖືກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອົາ​ໄປ​ຂາຍຕໍ່ ກໍ່​ມີ​ລັກສະນະ​ເປັນ​ແບບ

ບຸກຄົນ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກໍ່​ມີ​ແຕ່​ວ່າ​ຕົວະ​ວ່າ​ໄປນຳ​ຂອ້ຍ ​ໄປ​ເຮັດ​ອັນ​ນີ້​ໄປ​ເຮັດ​ອັນ​ນັ້ນ ​ແຕ່​ສຸດ​ທ້າຍ​ມາ​ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຄື​ຄວາມເວົ້າຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ

  ທ່ານ​ກໍ່​ຍັງ​ໄດ້​​ເວົ້າວ່າ ມີ​ແມ່ຍິງ​ຫລາຍ​ຄົນທີ່​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ​ນາຍ​ໜ້າສົ່ງ​ຄົນ ​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກຕ່າງປະ​ເທສແບບ​ບໍ່​ມີ​ກາຣ​ໄປ​ລົງທະບຽນ​ກັບ​ກະຊວງ​ແຮງ​ງານ.

ແຕ່​ເມື່ອ​ໄປ​ເຖິງ​ຕ່າງປະ​ເທສ​ແລ້ວ ສະພາ​ພບໍ່ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ທີ່​ນາຍ​ໜ້າ​ບອກ​ເລົ່າ ​ມີ​ຫລາຍ​ຄົນ​ໄດ້​ຖືກບັງຄັບ​ໃຫ້​ຄ້າ​ປະ​ເວ​ນີ ​ແລະ​ກໍ່​ຍັງ​ມີ​ຫລາຍ​ຄົນ

ໄດ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ໄປແບບ​ບໍ່​ມີ​ຂ່າວ​ຄາວ, ​ແລະ​ເຮັດ​​ໃຫ້ຄອບຄົວ​ເປັນ​ຫວ່ງ​ແລ້ວ​ກໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ໄປແຈ້ງຄວາມ​ຕໍ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕຳຣວດ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຊວ່ຍສືບ​ຫາ.

ກ່ຽວ​ກັບ​ເຣື້ອງນີ້ ​ໄດ້​ມີ​ອີກ​ທ່ານ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າກໍ່​ມີ​ແຕ່​ວ່າ​ແກ້​ແທ້ ​ແລະ​ກໍ່​ມາ​ຮອດ​ພີ້​ແລ້ວ ສະ​ເພາະ​ເຣື້ອງ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ ​ແລະ​ກໍ່​ໄດ້​ສົ່ງ​ໄປ​ໃຫ້​ພໍ່​ແມ່

ເຂົາເຈົ້າມາຮັບເອົາແລ້ວ. ພາກສວ່ນນາຍໜ້າທີ່ຖືກຈັບ ພວກເຮົາກໍ່ນຳມາດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ ແຕ່ພວກນາຍໜ້າແທ້ນັ້ນ ບໍມີໃຜຖືກຈັບເລີຍ​

ມີ​ແຕ່​ນາຍ​ໜ້າ​ປອມ  ພອ້ມກັນນັ້ນຍັງມີອີກທ່ານນຶ່ງໄດ້ເວົ້າ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າສະພາພກາຣຄ້າມະນຸດຢູ່ໃນ ສປປລາວນັ້ນຖືວ່າຢູ່ໃນຂັ້ນຮຸນແຮງ

ຣະດັບທຳອິດ ທີ່ທາງຣັຖບາລຕອ້ງເອົາໃຈໃສ່ ໃຫ້ກາຣສຶກສາແມ່ຍິງແລະເດັກນອ້ຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນແຂວງຊາຍແດນ ອັນນີ້ທາງຣັຖບາລ

ຄວນດຳເນີນກາຣຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຈິງຈັງກວ່າທີ່ເປັນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ

 

 

ຈາກ​ລາວ​ເສຣີຊົນ ຄົ້ນ​ຫາ​ຂ່າວຈິງ

   ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຂອງ​ຜູ້ນຳ ທີ່ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້ໃນ​ກາຣປົກຄອງ​ປະ​ເທສ

      ຜູ້ຍິງ​ລາວ​ຖືກ​ຫລອກ​ລວງ​ໄປ​ຂາຍ ​ໃນ​ປະ​ເທສ​ໄທຍ໌ມີ​ເພີ້​ມຫລາຍ​ຂຶ້ນ​ເລື້ອຍໆ

ໄດ້​ມີ​ອົງກາຣທີ່​ບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບຣັຖບາ​ລ​ໃນ​ປະ​ເທສ​ໄທຍ໌ ​ເປີດເຜີຍ​ວ່າຈຳນວນ​ຜູ່​ຍິງ​​ລາວທີ່​ຖືກນັກ​ຄ້າ​ມະນຸດຂອງ​ພັກຣັຖລາວຫລອກ​ລວງ​ສົ່ງ​ໄປ​ຂາຍ​

ໃນ​ປະ​ເທສ​ໄທຍ໌ນັ້ນມີ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ​ເລື້ອຍໆ​ໃນ​ປີ​ນີ້​ເພີ້​ມຂຶ້ນ-20-ສວ່ນຮອ້ຍ ​ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ໃນ​ອະດີດ​ຣັຖບາ​ລຝ່າຍວຽງ​ຈັນທນ໌ບໍ່​ເຄີ​ຍມີ ບໍ່ຄື​ຝ່າຍ​ລາວ

ແດງ​ມາ​ປົກຄອງ ​ໄດ້​ມີ​ໂຄສົກ​ອົງກາຣທີ່​ມີ​ຊື່ວ່າ ມູລນິທິ​ກະຈົກ​ເງົາ​ທີ່​ມີ​ສຳນັກງານ​ ຢູ່​ບາງກອກປະ​ເທສ​ໄທຍ໌ ກ່າວວ່າ​ຜູ້ຍິງ​​ລາວ​ທີ່​ມີ​ອາຍຸຣະ

ຫວ່າງ-14-15-ຂຶ້ນ​ຫາ-19-ປີ ​ໄດ້​ຖືກ​ນາຍ​ໜ້າ​ຄົນ​ລາວ​ສາຂາ​ພັຄ ​ໄດ້ຊັກ​ຊວນ​ອວນ​ຮຽກ​ມາແລະ​ຫລອກ​ລວງ​ວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ ທີ່​ມີຄ່າ​ຈ້າງ​ດີ​

ໃນ​ປະ​ເທສ​ໄທຍ໌.​ເຊັ່ນ​ວຽກຢູ່​ຮ້ານເຮັດ​ຜົມ​ຮ້ານ​ເສີມ​ສວຍ ຖ້າ​ໃຜ​ໄດ້​ໄປ​ຕອ້ງຣວຍຄນາດ. ​ແຕ່​ເມື່ອ​ມາ​ເຖິງ​ປະ​ເທສ​ໄທຍ໌​ແລ້ວ ກໍ່​ບໍ່​ມີວຽກ​ດັ່ງກ່າວ, ​

ແຕ່ວ່າ​ໄດ້​ຖືກ​ບັງຄັບ​ໃຫ້​ໄປ​ເປັນ​ຍິງ​ໂສ​ເພນີ ອັນ​ນີ້​ແລ້ວ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ເອີ້ນ​ວ່າຣັຖບາ​ລບໍ່​ມີຄວາມຮູ້​ໃນ​ກາຣປົກຄອງ​ປະ​ເທສ ມີແຕ່ຄວາມ​ຮູ້​ໃນ​ກາຣ

ຂາຍ​ຊາຕຂາຍ​ແຜ່ນດິນ ຂາຍ​ຕີນ​ສິ້ນ​ເດັກນອ້ຍ ​ເພື່ອ​ນຳ​​ເອົາມາ​ລ້ຽງ​ໃນ​ຄອບຄົວ​ຂອງ​ຜູ້ນຳ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ກຸມ​ຜ​ເດັຈກາຣຂອງ​ເຂົາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ

 

       ຈາກລາວເສຣີຊົນ ຄົ້ນຫາຂ່າວຈິງ 

   ນັກ​ຊ່ຽວຊານ​ເຫັນ​ວ່າ​ບັນຫາ​ວິ​ກິດ​ກາຣ ​ເສ​ຖກິດ​ຂອງ​ໂລກ​ໃນ​ປີ-2008-ນັ້ນ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ກາຣຄ້າມະນຸດ​​ໃນ​ປະ​ເທສລາວຫລາຍ​ຂຶ້ນ ​ເພາະວ່າ​ໂຮງ​ຈັກ

ໂຮງງານຂອງຣັຖບາ​ລລາວ ມີ​ຫລາຍ​ບອ່ນ​ໄດ້ປິດ​ກິ​ຈກາຣລົງ. ຈຳນວນ​ຄົນ​ວ່າງ​ງານ​ກໍ່​ມີ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ ​ແລະ​ບອ່ນ​ໃດ​ມີ​ໂຮງງານ​ດີ​ທາງ​ພັຄຣັຖ ກໍ່​ນຳ

ເອົາ​ແຕ່​ຄົນ​ວຽດນາມ ​ເອົາ​ແຕ່ຄົນ​ໄທຍ໌ທີ່​ຜິດ​ກົດໝາຍ​ກາຣ​ເມືອງໄປ​ລີ້​ຊອ່ນຢູ່ ຖ້າ​ແມ່ນ​ຄົນລາວ​ທາງພັຄຣັຖບໍ່​ຍຸ້ງ​ກ່ຽວ ​ແຕ່ພວກ​ເຂົາ​ກໍ່​ບອກ​ວ່າ​ໃຫ້​ພາ

ກັນ​ຫາ​ກຸ້ມ​ຕົນ​ເອງ​ແລະ​ໃຫ້​ພາກັນ​ເພິ່ງ​ຕົນ​ເອງເພາະສະ​ນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ຄົນ​ງານ ຂ້າມ​ຊາຕຕົກ​ເປັນ​ເຫຍື່ອຂອງ​ກຸ່ມ​ຄ້າ​ມະນຸດ​ໄດ້​ງ່າຍ ​ໄດ້​ມີ​ກາຣລາຍ

ງານຂອງ​ປະຊາຊົນ​ລາວ​ພາຍ​ໃນ​ ​ເປີດ​ເຜີຍ​ກ່ຽວ​ກັບກາຣຄ້າ​ມະນຸດ​ວ່າປະເທສໄທຍ໌ເປັນ​ແຫ​ລ່ງ​ເປັນ​ທາງ​ຜ່ານ​ແລະ​ເປັນ​ຈຸດໝາຍ​ປາຍທາງ ຂອງ​ຜູ່​ຊາຍ

ຜູ່​ຍິງ​ແລະ​ເດັກນອ້ຍຂອງລາວ ໃນກາຣຄ້າ​ມະນຸດນີ້ ກໍ່​ແມ່ນ​​ເພື່ອເອົາ​ໄປບັງຄັບ​ໃຫ້​ເຮັດ​ວຽກແລະ​ກາຣຄ້າ​ທາງ​ເພດຈາກ ກາຣລາຍ​ງານ​ຂອງ​ມູນ​ນິທິ​ກະ

ຈົກ​ເງົາ ຍັງ​ກ່າວ​ອີກ​ວ່າ​ຜູ່​ຍິງ​ແລະ​ເດັກ​ນອ້ຍ ມາ​ຈາກ​ພະມ້າມາຈາກ​ກຳ​ພູ​ຊາ ມາຈາກ​ລາວ ມາຈາກ​ຈີນ ມາຈາກວຽດນາມ ຣັດ​ເຊັຽ​ແລະ​ຢູ​ເບີ​ກິ​ສຕານ

ໄດ້​ຕົກໄປເປັນ​ເຍື່ອຂອງຂບວນກາຣຄ້າ​ມະນຸດ ​ເພື່ອ​ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ກາຣຄ້າ​ປະ​ເວ​ນີ ​ໃນ​ປະ​ເທສ​ໄທຍ໌ ຜູ່​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ຜູ່​ຍິງ​ລາວ​ແລະ​ເດັກ​ລາວ​ສວ່ນ

ຫລາຍ ​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ເຂດ​ຫ່າງ​ໄກ​ແລະ​ສອກຫລີກ ທີ່​ເປັນ​ຄົນ​ທຸກ​ຍາກ​ຊຶ່ງ​ຫລົງ​ໃຫລ ກັບ​ໄຟ​ແສງ​ສີ​ຂອງຣັຖບາ​ລຜ​ເດັຈກາຣລາວ​ແດງ ​ແລະຂອງ​ປະ​ເທສ

ໄທຍ໌. ​ຣັຖ​ບາ​ລໄທຍ໌​ໄດ້​ພຍາມ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ ​ໂດຍ​ກາຣຕັ້ງ​ສະຖານ​ບຳບັດ​ຊອ່ຍເຫລືອໃນ​ທຸກໆ​ແຂວງ​ຂອງ​ປະ​ເທສ ​ເມື່ອ​ປີ-2008-ທາງ​ກາຣ​ໄທຍ໌​ໄດ້​

ຈັດ​ສົ່ງ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ເຄາະ​ຮ້າຍ ກັບປະ​ເທສຕົ້ນທາງ ​ປະມານ-520-ຄົນ ​ແຕ່​ສວ່ນຝ່າຍ​ປະ​ເທສລາວ ບໍ່​ມີ​ກາຣດູ​ແລ​ອັນ​ໃດ ຍອ້ນນາຍ​ຄຳ​ໄຕ ສີ​ພັນ​ດອນ​

ໄດ້ພາກັນຫອນ​ເຫົ່າ​ປະກາດ​​ໃນ​ປີ-1975-ທີ່​ແນວ​ລາວ​ເຂົ້າ​ປົກ​ຕອງ​ໃໝ່ໆ ​ໄດ້​ພາກັນເວົ້າ​ວ່າ​ໃຫ້​ມີແຕ່​ແມ່​ແກ້ຂັດ ແຕ່​ມາ​ເຖິງ-30-ກວ່າ​ປີພ່ານມານີ້ ກໍ່​ມີ​

ແຕ່​ແມ່​ໂຄຍ​ງັດ ​ແຕ່​​ແມ່ແກ້ຂັດ​ຫາຍ​ໄປ​ໝົດ​ແລ້ວ ​ເພາະ​ແກວ​ເອົາ​ຫີ​​ໄປ​ຄ້າຂາຍໜ້າພວກ​ໝູ່ລາວ ​ເສັຽຮອດ​ຊາວ​ພີ່​ນອ້ງລູງຕາ​ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ລາວ​ແທ້ ພວກ

ແກວມັນນຳ​ເອົາ​ແນວ​ຊາຕ​ເຊື້ອຕະກຸນ​ເກົ່າ​ເຮົາ​ເຄີຍ​ມີ ບັກ​ຄຳ​ໄຕສີ​ພັນ​ດອນ​ກໍ່​ບໍ່​ຫວນ​ຄຸມ​ໃວ້ ມີ​ແຕ່​ປະ​ໃຫ້​​​ເຂົາເອົານຳ​​ໄປຄ້າ​ປະ​ເພນີ​ຂອງ​ລາວ​ເປື່ອຍ ຈົ່ນ​

ວ່າ​ແຫລວ​ເອ​ເດ້​ເພ​ເປື້ອນຕັ້ງ​ແຕ່​ລາວ ຄົນ​ຊາຕລາວ​ກອ່ນ​ເຄົ້າບໍ່​ມີ​ເໜົ່າ​ເໝັນ​ເປື້ອນ ສະ​ເທືອ​ນ​ໄປ​ເຖິງ​ໄທຍ໌​ແນ່ ​ມີ​ແຕ່​ໄທຍ໌ພຸ່ນສົ່ງ​ສາວ​ນອ້ຍ​ໃຫ້​ໝູ່​ລາວ

ຊາວ​ລາວປົກຄອງ​ເຄົ້າ​ບໍ່​​ເຄີຍ​ມີ​ຈັກ​ເທື່ອ ພວກ​ລາວ​ແດງ​ເຂົ້າ​ມາ​ປົກຄອງ​ຊຸດ​ນີ້ມີ​ແຕ່​ພາກັນຂາຍ​ຊາຕ​ເຊື້ອ ​ຫີເດັກນ​ອ້ຍຢູ່​ບໍ່​ເຊົາ ພວກ​ໝາ​ເຖົ້າ​ຮ້າຍ​ທີ່​ມັນ

ເຄີຍ​ດ່າ​ປະຕິ​ກາຣ ມັນພາ​ກັນໄປ​ຢູ່​ໃສ​ຈິງ​ບໍ່​ແນມ​ເຫັນຊາຕລາວ​ຈົ່ນ​ເສັຽ​ເຊື້ອ ​ແນວ​ແມ່ຍິງ​ບໍ່​ເຄີຍ​ເໜົ່າ ພວກ​ມຶງ​ມີ​ແຕ່​ເມົາ​ເລາະ​ບ້ານ ຫາ​ດົມ​ກົ້ນ​

ພວກ​ໝູ່ແກວ​ຊັ້ນບໍ ຄາວ​ແຕ່​ກອ່ນມຶງຍັງ​ພາກັນ​ນຳເວົ້າວ່າ ຣັຖບາ​ລລາວ​ຝ່າຍ​ວຽງ​ຈັນ​ເປັນ​ຄົນ​ຊົ່ວ ພໍມາ​ເຖິງຕອນພວກ​ບ້າ​ແນວ​ລາວ​ນັ້ນ​ແຫ່ງ​ບໍ່​ດີ ​ມີ​ແຕ່​

ພາກັນ​ຂາຍໜ້າ​ ຜູ້ຍິງ​ລາວ​ໄປ​ເປັນ​ເຍື່ອໄທຍ໌ພຸ້ນ ມູນ​ຂອງ​ພວກ​ພໍ່​ແມ່ມຶງ​ປັນ​ໃຫ້​ນັ້ນ​ເປັນ​ຫຍັງ​ແລ້ວ​ຈິງ​ບໍ່​ຂາຍ ບັກ​ຕາຍ​ວາຍ​ມຶງ​ເອີຍ  ອ່ານຕໍ່

 

 

Home