​            ເຣື້ອງຈາກ​ພຣະ​ໄຕຣປິ​ຫຼົກ-ຕຳນານ​ນະໂມ ( ຈາກ​ທັມມະ​ລີລາ )         ​ຄຳ​ບາ​ລີ ສັບ

      ອານິສົງ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ເຄົາຣົບ​ແລະ​ຄວາມ​ນອບ​ນອ້ມ ພຣະບໍຣົບສາສດາ​ຊົງ​ສະ​ແດງ​ໃວ້​ໃນ​ພຣະ​ໄຕຣປິ​ຫຼົກເລ່ມທີ-25-ພຣະສຸດຕັນຕະ​ປິ​ຫຼົກ​ຂຸດ​ທົກ​ນິກາຍ ທັມມະ​ບົດສະຫັດ

​ສວົກທີ່-8-ຄວາມ​ວ່າ-ພິກສຸ​ທັງຫລາຍ​ສົນທະນາ​ກັນ​ໃນ​ໂຮງ​ທັມ​ວ່າຜູ້​ມີ​ອາຍຸ​ທັງຫລາຍ​ທ່ານ​ທັງຫລາຍ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ​ໄດ້​ງິນວ່າ ອາຍຸວັຖນະ​ກຸ​ມານ​ພວມ​ຕາຍ​ໃນ​ວັນ​ທີ-3-ບັດ​ນີ້​ອາຍຸວັຖນະ​ກຸ

​ມານ​ນັ້ນ(ດຳລົງ

ຢູ່-120 ປີ)ວັນ​ອຸບາສົກ-500-ປີ ຄົນ​ແວດ​ລອ້ມທຽວ​ໄປ​ເຮັດ​ເຄື່ອງ​ຈະ​ເຣີນອາຍຸ​ຂອງ​ສັດ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ເຫັນ​ຈະມີ-ພຣະສາສດາ​ສະ​ເຣັດມາ​​ແລ້ວຕັດ​ຖາມ​ວ່າ ພິກສຸ​ທັງຫລາຍ​ບັດ​ນີ້​ພວກ​ເຈົ້າ

​ນັ່ງ​ປະຊຸມ​ກັນ​ດວ້ຍເຣື້ອງອັນ​ໄດ​ໜໍ-​ເມື່ອ​ພິກສຸ​ທັງຫລາຍ​ກຣາບທູນ​ວ່າດວ້ຍ​ເຣື້ອງຊື່​ນີ້-ຈຶ່ງ​ຕັດ​ວ່າ​ພິກສຸ​ທັງຫລາຍ ອາຍຸ​ຈະ​ເຣີນຢ່າງ​ດຽວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ກໍ່​ຫາ​ບໍ່​ໄດ້ ກໍ່​ຕັດ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໃຫ້​ມີ​ພຣະຄຸນ

​ຍອ່ມຈະ​ເຣີນດວ້ຍ​ເຫດ-4-ປະການ ພົ້ນ​ຈາກ​ອັນຕຣາຍດຳຣົງຢູ່​ຈົ່ນ​ຕຣອດອາຍຸ​ທີ​ດຽວດັ່ງ​ນີ້​ແລ້ວ ​

    ເມື່ອ​ຈະ​ຊົງ​ສືບ​ອະນຸສົນທິ ສະ​ແດງ​ທັມ ຈຶ່ງ​ຕັດ​ພຣະຄາຖາ​ນີ້​ວ່າ(ອະພິ​ວາ​ທະນະ​ສີ​ລິ​ສຸດ ນິດ​ຈະ ວຸຖຸ​ນາ​ປະຈາ​ຍິ​ໂນ ຈັ​ດຕາ​ໂຣ ທັມມາ ວະ​ຕັນຕິ ອາຍຸ ວັນ​ໂນ ສຸຂະພະລະ

ທັມ-4-ປະການ ຄື ອາຍຸ ວັນນະ ສຸຂະ ພະລະ ຈະ​ເຣີນ​ແກ່​ບຸກຄົນ​ຜູ້ກຣາບ​ໃຫ້​ວ​ເປັນ​ປົກ​ຕິ ຜູ້​ອອ່ນນອ້ມຕໍ່​ທ່ານ​ຜູ້ຈະ​​ເຣີນ​ເປັນນິດ ບົດ​ວ່າ ອະພິ​ວາທະນະ​ສີລິສຸດ ຄື ຜູ້​ໃຫ້ວເປັນ

​ປົກ​ຕິ​ໄດ້ ​ແກ່​ຜູ້​ຂົນຂວາ​ຍກິດ​ຄື​ການ​ໃຫ້​ວ​ເຣື້ອຍໆ-ບົດ​ວ່າ-ວຸຖຸຕາ​ປະຈາ​ຍິ​ໂນ ຄວາມ​ວ່າ ​ແກ່​ຄະ​ລື​ຫັດ

ຜູ້​ອອ່ນນອ້ມ ຫຼື​ຜູ້​ບູຊາ​ເປັນນິດ​ບໍ່​ຂາດ ດວ້ຍການ​ຂາບ​ໃຫ້​ວ​ແມ່ນ​ໃນ​ພິກສຸ​ໜຸ່​ມນອ້ຍ​ແລະ​ສາມະ​​ເນນ​ບວດ​ໃນ​ວັນ​ນັ້ນ ກໍ່​ຫຼື​ແກ່​ບັນພະ​ຊິດ​ຜູ້​ອອ່ນນອ້ມຫຼື​ຜູ້​ບູຊາ​ເປັນນິດ ດວ້ຍການ​ຂາບ

​​ໃຫ້​ວ​ໃນ ທ່ານ​ຜູ້​ແກ່​ກວ່າ​ໂດຍ​ບັນພະຊາ​ຫຼື​ໂດຍ​ອຸປສົມ​ບົດ-ຫຼື-​ໃນ​ທ່ານ​ຜູ້​ຈະ​ເຣີນດວ້ຍຄຸນ

     ບົດ​ວ່າ ຈັດ​ຕາ​ໂຣ ທັມມາ ຄວາມ​ວ່າ ​ເມື່ອ​ອາຍຸ​ຈະ​ເຣີນຢູ່ ອາຍຸ​ນັ້ນ​ຍອ່ມຈະ​ເຣີນຊິ້ນ​ການ​ເທົ່າ​ໄດ ທັມ​ທັງຫລາຍ​ແມ່ນ​ນອກ​ນີ້​ກໍ່​ຈະ​ເຣີນຊິ້ນ​ການ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ເໝືອນ​ກັນ ດວ້ຍວ່າ​ຜູ້

​ໄດ​ທຳ​ກຸສົນ​ທີ່​ຍັງ​ອາຍຸ-50-ປີ​ໃຫ້​ເປັນ​ໄປ​ອັນຕຣາຍ​ແຫ່ງ​ຊີວິດ​ຂອງ​ຜູ້​ນັ້ນ​ເພິ່ງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ​ແມ່ນ​ໃນ​ການ​ມີ​ອາຍຸ 25-ປີ​ອັນຕຣາຍນັ້ນ​ຍອ່ມຣະງັບ​ເສັຽ​ໄດ້ ດວ້ຍຄວາມ​ເປັນ​ຜູ້​ຂາບ​ໃຫ້​ວ​ເປັນ

​ປົກ​ຕິ ຜູ້​ນັ້ນ​ຍອ່ມດຳ ຣົງຢູ່​ໄດ້​ຈົ່ນ​ຕຣອດຮອດອາຍຸຊິ້ນ​ແທ້​ແມ່ນ​ວັນນະ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ຜູ້​ນັ້ນ ຍອ່ມຈະ​ເຣີນພອ້ມກັບ​ອາຍຸ​ແລ ນັຍ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຍິ່ງ​ກວ່າ​ນີ້ກໍ່​ຢ່າງ​ນີ້​ແລ​ກໍ່​ຊື່ວ່າ​ການຈະ​ເຣີນ​ແຫ່ງ

​ອາຍຸ ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ ອັນຕຣາຍ

                                                                                                           

     ຫາ​ບໍ່​ໄດ້-ເພາະ​ຄວາມ​ຊາບ​ຊຶ້ງທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ນະ​ໂມ​ທັມ​ຂອງ​ບຸພຊົນລາວ ທຳ​ໃຫ້ບັນພະກະ

ສັດ​ຜູ້​ສຳ​ນານ​ໃນ​ພຣະທັມ​ວິນັຍ​ແລະ​ບັນ​ຫລິດ​ໃນຣາຊສຳນັກ ​ໄດ້​ພອ້ມພຽງ​ກັນ​ພິຈາຣະນານຳ​ຄວາມ​ເຄົາຣົບ ທີ່​ນຳ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ນອບ​ນອ້ມມາ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂະ​ນົບ​ທັມນຽມ​ປະ​ເພນີ​ແລະ

ວັຖນະ​ທັມ​ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ອອກ​ເຖິງ​ມະ​ໂນ​ວິນ​ຍານ​ທີ່​ບອກ​ໃຫ້​ສາທາຣະນະ​ຊົນ​ທັງຫລາຍ

ຮູ້​ວ່າ ນີຄື​ຄຸນ​ລັກສະນະ​ຂອງ​ຄວາມ​ເປັນ​ລາວ

     ຕໍ່​ມາ ​ເຈົ້າພຣະຍາ​ສະ​ເດັດ​ສຸ​ເຣນທາ​ທິບໍດີ-ເປັຽມາລາ​ກຸນ ໄດ້ຣວບຣວມຈະຣິຍະ​ວັດ

ທີ່​ດີງາມ​ ຄວນເປັນ​ຄຸນສົມບັດ​ຂອງ​ຜູ້ດີ​ໃນ​ສັງຄົມ​​ໄທ​ລາວ ມາ​ແຕ່ງ​ເປັນ​ໜັງສື-ສົມບັດ​ຜູ້ດີ-ໂດຍ​ທ່ານ​ໄດ້​ຄຳ​ຈຳກັດ​ຄວາມ​ຄຳ​ວ່າ-ຜູ້ດີ-ໝາຍ​ເຖິງ​ບຸກຄົນ​ຜູ​້ມີ​ຄວາມ​ປະພຶດ​ດີ ທັງ​ທາງ

​ກາຍ ທາງ​ວາຈາ​ແລະ​ທາງ​ຄວາມ​ຄິດ ຄື ທຳ​ດີ ​ເວົ້າ​ດີ ຊຶ່ງ​ຈະຂໍ​ນຳ​ມາສ​ເນີສະ​ເພາະ​ພາກ​ທີ-3- ຄື ຜູ້ດີ​ຍອ່ມມີ​ສັມມາ​ຄາຣະວະ​ ມີດັ່ງ​ນີ້

     ກາຍ​ຈະຣິຍາ ຄື ການ​ທຳ​ດີ​ທາງ​ກາຍ ​ໄດ້​ແກ່                                                       

ຍອ່ມນັ່ງ​ດວ້ຍກິຣິຍາສຸພາບ​ສະ​ເພາະ​ໜ້າ​ຜູ້​ໃຫ່ຽ

ຍອ່ມບໍ່​ຂຶ້ນກາຍ​ໜ້າ​ຜ່ານ​ຜູ້​ໃຫ່ຽ

ຍອ່ມບໍ່​ຫັນ​ຫລັງ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃຫ່ຽ​ເວລາ​ເວົ້າ​ຈາ

ຍອ່ມ​ແຍ​ກທີ່​ຫຼື​ໃຫ້​ທີ່​ນັ່ງອັນ​ສົມຄວນ​ແກ່​ຜູ້​ໃຫ່ຽຫຼື​ຜູ້ຍິງ

ຍອ່ມບໍ່​ເໜບຫຼື​ຄາບ​ຢາສູບ ຄາບ​ກອກ​ແລະ​ສູບ​ໃຫ້​ຄັວນ​ໄປ​ຮົມ​ຜູ້​ອື່ນ

ຍອ່ມ​ເປີດ​ໝວກ​ເມື່ອ​ເຂົ້າ​ສາຍ​ຄາ​ເຮືອນ​ຜູ້​ອື່ນ

ຍອ່ມ​ເປີດ​ໜວກ​ໃນ​ທີ່​ເຄົາຣົບ​ເຊັ່ນ​ໂບດວັດບໍ່​ວ່າ​ແຫ່ງ​ສາສນາ​ໄດໆຫຼື​ສະຖານ​ທີ່​ຕ່າງໆ

ຜູ້​ນອ້ຍຍອ່ມ​ເຄົາຣົບຜູ້​ໃຫ່ຽກອ່ນ​

ຜູ້​ຊາຍ​ຍອ່ມ​ເຄົາຣົບຜູ້ຍິງ​ກອ່ນ

(10) ຜູ້​ ຫລ້າ​​ຍອ່ມ​ເປັນ​ຜູ້​ເຄົາຣົບກອ່ນຜູ້​ກົກ

 ຜູ້​ເຫັນ​ກອ່ນ​ໂດຍ​ຫລາຍ​ຍອ່ມ​ເຄົາຣົບກອ່ນຜູ້​ເຫັນ​ລຸນ

ແມ່ນ​ຜູ້​ໄດ​ເຄົາຣົບຕົນ​ກອ່ນ ຍອ່ມຕອ້ງຕອບ​ເຂົາ​ເຈົ້າທຸກ​ຄົນ​ບໍ່​ເສີຍ​ເສັຽ​ໄປ

ວະ​ຈິ​ຈະຣິຍາ ຄື ການ​ທຳ​ດີ​ທາງ​ວາຈາ ​ໄດ້​ແກ່

ຍອ່ມບໍ່​ເວົ້າ​ຈາ​ສໍ້​ສຽດ​ດອກ​ລວງ​ຜູ້​ໃຫ່ຽອັນ​ທີ່​ບໍ່​ຄວນ

ຍອ່ມບໍ່​ກ່າວ​ກາຍ​ເຖິງ​ຍາດ​ມິດ​ສະຫາຍ​ທີ່​ຮັກ​​ແລະ​ນັບຖື​ຂອງ​ຕົນແກ່​ຜູ້​ອື່ນຟັງ

ຍອ່ມບໍ່​ກ່າວ​ວາຈາ​ຕິຕຽນ​ສິ່ງ​ເຄົາຣົບຫຼື​ທີ່​ເຄົາຣົບຂອງ​ຜູ້​ອື່ນ​ແກ່​ຕົວ​ເຂົາ​ເຈົ້າ

ເມື່ອ​ຈະ​ຂໍ​ທຳ​ລວ່ງ​ເກີນ​ແກ່​ຜູ້​ໄດ ຍອ່ມຕອ້ງອະນຸຍາດ​ຕົວ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກອ່ນ

ເມື່ອ​ຕົນ​ເອງ​ເຮັດ​ພິດ​ພາດ​ພັ້ງສິ່ງ​ໄດ​ແກ່​ບຸກຄົນ​ໄດຄວນ​ອອກ​ວາຈາ​ຂອບ​ໃຈ​ເຂົາ​ສ​ເມີ

ເມື່ອ​ຜູ້​ໄດ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄຸນ​ຕໍ່​ຕົນ​ເອງ​ຢ່າງ​ໄດ​ຄວນ​ອອກ​ວາຈາ​ຂອບ​ໃຈ​ເຂົາ​ສ​ເມີ

      ມະ​ໂນ​ຈະຣິຍາ ຄື ການ​ເຮັດ​ດີ​ທາງ​ໃຈ ​ໄດ້​ແກ່

     (1) ຍອ່ມ​ເຄົາຣົບຢຳ​ເກງ​ບິດາ​ມານ​ດາ​ແລະ​ຄຣູອາຈານ

     (2) ຍອ່ມນັບຖື​ນອບ​ນອ້ມຕໍ່​ຜູ້​ໃຫ່ຽ

     (3) ຍອ່ມມີ​ຄວາມ​ອອ່ນຫວານ​ແກ່​ຜູ້​ນອ້ຍຫຼື​ເພື້ອນຝູງ

ປັດສິມ​ບົດ ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ ນະ​ໂມ ຈັກ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ຄວາມ​ບໍ່​ເຄົາຣົບອັນ​ເປັນ​ເຫດນຳໃຫ້​ບຸກຄົນບໍ່​ມີ​ ນະ​ໂມ ທັມ​ໃນ​ຕົນ​ຕາມ​ຄວາມ​ແຫ່ງພຣະ​ໄຕຣປິ​ຫຼົກ ບໍ່ລິນ​ທະ​ບັນຫາ​ແລະ

ບຸ​ບພະສິກຂາ​ວັນຍາ ດັ່ງ​ນີ້

    ພຣະ​ໄຕຣປິຫຼົກ ​ເລ່ມທີ-22-ພຣະສຸດຕັນຕະ​ປິ​ຫຼົກ ອັງ​ຄຸດ​ຕົນ​ນິກາຍ ປັນຈະກະນິບາດ ປະຖົມປັນຍາ ​ເສ​ຂພົລວັກ​ທີ-1-ສູຕທີ-9-ຄາຣະວະ​ສູດ​ທີ-1-ສ​ແດງ​ໃວ້ ດັ່ງ​ນີ້

     ​ເບິ່ງ​ກອ່ນພິກສຸ​ທັງຫລາຍ ພິກສຸຜູ້​ປະກອບ​ດວ້ຍທັມ-5-ຄື-1-​ເປັນ​ຜູ້​ບໍ່​ມີ​ສັດທາ-2-​ເປັນ​ຜູ້​ບໍ່​ມີ​ຫິຣິ-3-​ເປັນ​ຜູ້​ບໍ່​ມີ​ໂອດຕັບປະ-4-​ເປັນ​ຜູ້​ກຽດຄ້ານ-5-​ເປັນ​ຜູ້​ມີ​ປັນຍາ​ຊາມ ຍອ່ມ

​ເປັນ​ຜູ້​ບໍ່​ມີທີ່​ເຄົາຣົບ ບໍ່​ມີ​ທີ່​ຢຳ​ເກງ​ຍອ່ມ​​ເຄື້ອ​ນບໍ່​ຕັ້ງ​ໝັ້ນ​ໃນ​ພຣະສັດທັມເບິ່ງ​ກອ່ນພິກສຸ​ທັງຫລາຍ ພິກສຸ​ປະກອບ​ດວ້ຍທັມ-5-ປະການ ຄື-1-​ເປັນ​ຜູ້​ມີ​ສັດທາ-2-​ເປັນ​ຜູ້​ມີ​ຫິຣິ-3-​ເປັນ

​ຜູ້​ມີ​ໂອດຕັບປະ-4-​ເປັນ​ຜູ້​ປະຕິບັດ​ຄວາມພຽນ-5-​ເປັນ​ຜູ້​ມີ​ປັນຍາ ຍອ່ມ ​ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ເຄົາຣົບມີ​ທີ່​ຢຳ​ເກງ​ຍອ່ມບໍ່​ເຄື້ອ​ນຍອ່ມຕັ້ງ​ໝັ້ນ​ໃນ​ພຣະສັດທັມ-ພຣະອັດ​ຖາ​ຈານ ​ໄດ້​ອະ​ທີ​ບາຍ​ຄວາມ

​ໝາຍ​ແຫ່ງ ຄາຣະວະ ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ເຄົາຣົບບໍ່​ມີ​ທີ່​ຢຳ​ເກງ​ຄື ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃຫ່ຽ ບໍ່​ປະພຶ​ດອອ່ນນອ້ມ(ສົມ​ເດັດ​ພຣະຍານ​ສັງວອນ ສົມ​ເດັດ​ພຣະສັງຄະຣາຊ ຊົງ​ອະ​ທີ​ບາຍ​ເຖິງ ສັດທາ ຫິຣິ-

​ໂອດຕັບປະ-ຄວາ​ມພຽນ-ປັນຍາ-​ໃວ້​ໃນ​ການບັລຍາຍ​ທັມ​ອົບຣົມຈິດ ຕອນເສ​ຂະ​ປະ​ຖິປະທາ-15-ຄວາມ​ວ່າ(- ສັດທາ-) ສັດທາ ຄື​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ ແລະ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະພຸ​ທສາສນາ

​ນີ້  ຕອ້ງການ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ທີ່​ປະກອບ​ດວ້ຍປັນຍາ ທີ່​ເປັນ​ຍານ​ສັມປະຍຸດ​

   

ປະກອບ​ດວ້ຍຍານ​ຄື​ຄວາມຫຍັງ​ຮູ້ ຊຶ່ງ​ເອີ້ນ​ວ່າ​ເປັນຄວາມ​ເຊື່ອ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຊື່ອ ຄື​ວ່າ​ເລືອກ​ເຊື່ອ

ສະ​ເພາະ​ສິ່ງ​ທີ່​ຄວນ​ເຊື່ອ ​ແລະ​ຈະມີ​ສັດທາ​ດັ່ງ​ເປັນ​ຂໍ້​ສຳຄັນ​ໃນ​ຖານະເປັນ​ພຸ​ທສາວົກ ກໍ່​ຄືຕະ ຖາຄະຕະ​ໂພທິສັດ​ທາ ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຄວາມ​ຕຣັສຣູ້ຂອງ​ພຣະຕະຖາຄະຕະ​ພຸ​ທ​ເຈົ້າ ຊຶ່ງ

​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ດັ່ງ​ນີ້​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ກໍ່​ຕອ້ງອາສັຍ​ການ​ທີ່​ມາ​ຈະ​ເຣີນພຸ​ດທານ​ຸດສະຕິ ຣະນຶກ​ເຖິງ​ຄຸນ​ພຣະ ພຸ​ທ​ເຈົ້າ​ແລະ​ໃຫ້​ຮູ້ຈັກ​ພຣະພຸ​ທຄຸນ​ດັ່ງ​ທີ່​ສວດ​ກັນ​ຢູ່​ວ່າ-ອິຕິ​ປິ​ໂສ ພະຄະວາ

ອະຣະຫັງສັມມາ​ສັມພຸດ​ໂທ ​ເປັນ​ຕົ້ນ ດັ່ງ​ທີ່​ກຳລັງ​ສະ​ແດງ​ຢູ່​ນີ້ຣະນຶກ​ເຖິງ​ພຣະພຸ​ທຄຸນ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຊາບ ຊຶ້ງ​ໃນ​ພຣພຸ​ທຄຸນ​ແມ່ນ​ບົດ​ໄດ​ບົດ​ນຶ່ງ ​ເມື່ອ​ເປັນ​ດັ່ງ​ນີ້​ກໍ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໄດ້

​ຕະຖາຄະຕະ​ໂພທິສັດ ຫລາຍ​ຂຶ້ນໆ ​ແລະ​ກໍ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໄດ້​ສັດທາ​ໃນ​ທັມມະ​ທີ່​ພຣະພຸ​ທ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ສັ່ງສອນ

   ​ເພາະສະ​ນັ້ນ ຄູບາ​ອາຈານ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ແນະນຳ​ສັດທາ​ອີກ-3-ຂໍ້​ໃວ້ ກໍ່​ຄື-ກັມ​ສັດທາ-ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໃນ​ກັມ​ ວິ​ປາກະສັດທາ ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໃນ​ຜົນ​ຂອງ​ກັມ​-ກັມ​ມັດ​ສະ​ກະ​ຕາ​ສັດທາ-ຄວາມ

​ເຊື່ອ​ໃນ​ຄວາມ​ທີ່​ສັດ​ມີ​ກັມ​ເປັນ​ຂອງໆ​ຕົນ ​ເມື່ອ​ມີ​ສັດທາ​ອັນ​ມີ​ລັກສະນະ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ຈຶ່ງ​ຈະ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ເປັນ​ສັດທາ​​ໃນ​ພຣະພຸ​ທສາສນາ ທີ່​ພຣະພຸ​ທ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຊົງ​ສັ່ງສອນ​ເອົາ​ໃວ້​ໃຫ້​ປູກ​ສັດທາ

​ໃຫ້​ມີ​ຂຶ້ນ

     ສະ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຂໍ້​ສັດທາ​ນີ້​ກໍ່​ເປັນ​ຂໍ້​ຜູ້​ປະຕິບັດ​ທັມ ຈະ​ຕອ້ງມາ​ພິຈາຣະນາ​ເບິ່ງ​ທີ່​ສັດທາ​ຄື ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ຕົນວ່າ​ເປັນ​ຜູ້​ປູກ​ຕາມ​ທີ່​ພຣະພຸ​ທ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ປະສົງ​ໃຫ້​ເຊື່ອ​ຫຼືບໍ່ ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ

​ຍັງ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ໃນ​ຫລັກ​ຂອງສັດທາຕາມ​ທີ່​ກ່າວ​ມາ​ນີ້ ກໍ່​ເຊື່ອ​ວ່າ​ຍັງ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ຫລັກ​ຂອງ​ສັດທາ ຕາມ​ທີ່​ພຣະພຸ​ທ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ປະສົງ​ຍັງ​ເປັນ​ສັດທາ ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ທີ່​ມີ​ມາ​ຕາມ​ສັນດານ ຫຼື

​ວ່າ​ຈາກ​ຄຳ​ແນະ ນຳ​ຂອງ​​ຜູ້​ອື່ນ ທີ່​ບໍ່​ໄຊ້ພຣະພຸ​ທ​ເຈົ້າ( ສະ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຂໍ້​ສັດທາ​ນີ້ ​ກໍ່​ຕອ້ງເປັນ​ຂໍ້​ທີ່​ຖືກທຸກໆ​ຄົນ​ຈະ ປັບປຸງ​ແກ້​ໄຂ​ປະຕິບັດ​ສັດທາ​ຂອງ​ຕົນ​ໃຫ້​ຖືກ​ໃຫ້​ຕົງ ອັນ​ນັບ​ວ່າ​ເປັນ

ອັນ​ດັບ​ແຣກ ​ແລະເມື່ອ​ມີ​ສັດທາ​ໄປ​ແລ້ວ​ກໍ່​ຈະ​ທຳ​ໃຫ້​ເປັນ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຂໍ້​ກຸສົນທັມ​ທັງຫລາຍ​ອື່ນໆ ຕໍ່​ໄປ (ຫິຣິ)​ໂອດ​ຕັບ​ປະ-ຫິຣິ-ຄວາມ​ລະອາຍ​ໃຈ​ຕໍ່​ຄວາມ​ຊົ່ວ-​ໂອດຕັບປະ-ຄວາມ​ເກງ​ກົວ​ຕໍ່

​ຄວາມຊົ່ວກໍ່​ຄື

ຕໍ່​ຜົນ​ຂອງ​ຄວາມ​ຊົ່ວ ຫິຣິ​ໂອດຕັບປະ​ນີ້ ທ່ານ​ສະ​ແດງ​ວ່າ​ເປັນ​ເຫດ​ໄກ້​ຂອງ​ສິນ ​ເທື່ອ​ມີຫິຣິ​ໂອດຕັບປະ​ຢູ່​ກໍ່​ຍອ່ມຈະ​ທຳ​ໃຫ້​ມີ​ສິນ​ໄດ້ ສິນ​ກໍ່​ຈະ​ມີ​ສືບ​ຈາກ ຫິຣິ​ໂອດຕັບປະ ​ເພາະສະ

ນັ້ນ ຫິຣິ​ໂອດຕັບປະ​ນີ້ ຈຶ່ງ​ເປັນ​ທັມ​ມະສຳຄັນ ຈົ່ນ​ເຖິງ​ທີ່​ພຣະພຸ​ທ​ເຈົ້າໄດ້ຊົງ​ສະ​ແດງ ​ໃວ້ວ່າ​ເປັນ​ໂລກ​ບານ ຄື​ເປັນ​ທັມມະ ທີ່​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໂລກ                                                                                                                 

  ( ຄວາມພຽນ )ຄື​ພຽນ​ປະຕິບັດ​ໃນ​ການລະ ສວ່ນທີ່​ເປັນ​ອະກຸສົນ​ທັມ​ທັງຫລາຍ ພຽນ​ພະ

 

ວະ​ນາ​ອັນ​ໝາຍ​ເຖິງ ວ່າ  ອົບຣົມ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ໃຫ້​ເປັນ​ຂຶ້ນໃນ​ສວ່ນທີ່​ເປັນ​ກຸສົນ​ທັມ​ທັງຫລາຍ                                                                                                               

  ( ປັນຍາ ) ຄື​ຄວາມຮູ້ຮອບຄອບຕາມ​ເຫດ​ຕາມ​ຜົນ ຕາມ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງຫຼື ​ວ່າ​ຮູ້​ຄວາມຈິງຕາມ​ເຫດ​ແລະ​ຜົນ

  ມິລິນທະບັນຫາ ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ຄວາມ​ເຄົາຣົບ​ໃນ​ສະມະນະ​ທຸດສິນ ຄື​ຫິທຸດສິນ​ບັນຫາທີ່​ພຣະ ​ເຈົ້າ​ມິລິນ ຖາມ​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ທີ-4-​ເຣື້ອງ ສະມະນະ​ທຸສິນ​ຄະລືຫັດ​ທຸສິນ ກັບ​ພຣະນາຄ

​ເສນມີ ຄວາມ​ວ່າ(ຂ້າ​ແຕ່​ພຣະນາຄ​ເສນຄະ​ລື​ຫັດ​ທຸສິນ ກັບ​ສະມະນະ​ທຸສິນຕ່າງ​ກັນ​ຢ່າງ​ໄດຂໍ​ຖວາຍພຣະພອນ​ຄຸນ​ທັມ-10-ປະການ​ອີກ ຄື​ປະການ​ຂອງ​ສະມະນະ​ທຸສິນ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ດີ​ຍິ່ງ

​ກົ່ວ​ຄະ​ລື​ຫັດ ທຸສິນ ​ແລະ​ທຳ​ໃຫ້ການ​ຖວາຍ​ທານ​ຂອງ​ຊາວ​ບ້ານ​ ມີຜົນ​ຫລາຍ​ໄດ້​ດວ້ຍ​ເຫດ-10-ປະການ​ອີກ

ຄຸນ​ທັມ-10-ປະການ ມີ​ດັ່ງ​ນີ້

ຄວາມ​ເຄົາຣົບ​ໃນ​ພຣະພຸ​ທ​ເຈົ້າ

ຄວາມ​ເຄົາຣົບ​ໃນ​ພຣະທັມ

ຄວາມ​ເຄົາຣົບ​ໃນ​ພຣະສົງ

ຄວາມ​ເຄົາຣົບ​ໃນ​ເພື້ອນພົມ​ຈອນ

ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ຮຳ​ຮຽນ

ຄວາມ​ຫລາຍ​ໄປ​ດວ້ຍການ​ຟັງ

ຄວາມ​ເຄົາຣົບຕໍ່​ທີ່​ປະຊຸມ

ຄວາມ​ເປັນ​ຜູ້​ມຸ່ງ​ຕໍ່​ຄວາມພຽນ

ຍັງ​ຮັກສາ​ໃວ້ຊຶ່ງ​ເພດ​ພິກສຸ

(10)ຍັງ​ຮູ້ຈັກ​ປົກ​ປິດ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຂອງ​ຕົນ​ໄປ​ດວ້ຍຄວາມ​ນະ​ອາຍ ​ເໝືອນ​ກັບ​ຜູ້ຍິງທີ່ມີສາມີລັກລອບ​ທຳ​ຄວາມ​ຊົ່ວ ດວ້ຍກົວ​ຜູ້​ອື່ນ​ຈະ​ຮູ້​ເຫັນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ

  ( ​ເຫດ-10-ປະການ -​ເຫດ​ສິບ​ປະການ ທີ່​ທຳ​ໃຫ້ການ​ຖວາ​ຍທານ​ຂອງ​ຊາວບ້ານ​ທີ່​ມີ​ຜົນ​ຫລາຍ​ນັ້ນ ຄື​ອັນ​ໄດ​ແນ່​ແທ້  ກໍ່ມີ​ຄືຄວາມ​ຊົງ​ໃວ້ຊຶ່ງ​ເກາະ ຄື​ກາສາວະພັດ ອັນ​ບຸກຄົນ​ບໍ່

​ຄວນ​ຂ້າຄວາມ​ຊົງ​​ໃວ້ຊຶ່ງ​ເພດ​ພິກສຸຄວາມ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຊຶ່ງ​ການ​ກະທຳ​ຈິດ​ວັດ​ຂອງ​ສົງ

(4) ຄວາມ​ນັບຖື​ພຣະພຸດ ພຣະທັມ ພຣະສົງ ​ເປັນ​ທີ່​ເພິ່ງ                                                                              

(5) ຄວາມ​ອົບຣ​ົບນິ​ສັຍ ​ໃນ​ທາງ​ຄວາມພຽນ

(6) ຄວາມ​ສະ​ແດງ​ຫາ ຊຶ່ງ​ພຣະທັມ​ຄຳ​ສັ່ງສອນ​ຂອງ​ພຣະຊິນນະວອນ

ການສະ​ແດງ​ຊຶ່ງ​ທັມ​ອັນ​ປະ​ເສີດ

ການ​ຖືພຣະທັມ​ເປັນ​ເກາະ ​ເປັນ​ຄະຕິ ​ເປັນ​ທີ່​ເພິ່ງ​ໃນ​ເບື້ອງ​ໜ້າ

ມີ​ຄວາມ​ເຫັນ​ແທ້​ແນ່​ວ​ແນ່​ວ່າ ພຣະພຸ​ທ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຜູ້​ເລີດ

(10)ກາ​ນຖື​ໝັ້ນ​ຊຶ່ງ​ອຸ​ໂປ​ສົດ

 ຂໍຄວາມ​ພຣະພອນ ສະມະນະ​ທຸສິນ​ເຖິງ​ມີ​ສິນ​ວິບັດ​ແລ້ວ​ກໍ່​ຍັງ​ທຳ​ທານ​ຂອງ​ທາຍົກ​ຜູ້​ຖວາຍ ​ໃຫ້​ບໍຣິສຸດ​ໄດ້ ປຽບ​ເໝືອນ​ນ້ຳ​ອັນ​ສຳຣະລ້າງ​ສິ່ງ​ໂສ​ໂຄກ​ເລີຍ ຝຸ່ນ​ລະອອງ​ເຮື່ອ​ໄຄ

​ໃຫ້ຫາ​ຍ​ໄປ​ໄດ້ ຫຼືປຽບ​ເໝືອນ​ນ້ຳ​ຮອ້ນ​ເຖິງ​ຈະ​ຮອ້ນສຳ່​ໄດ​ກໍ່​ຍັງ​ດັບ​ໄຟ​ກອງ​ໃຫ່ຽ​ໄດ້ ຫຼື​ປຽບ​ເໝືອນ​ໂພຊນະ ອັນ​ກຳຈັດ​ຄວາມ​ຫິວ​ໄດ້​ສະ​ນັ້ນ-(ຂໍ້ນີ້ ສົມ​ກັບ​ທີ່​ສົມ​ເດັດ​ພຣະຊິນ​ສິ​ໄດ້​ຕັດ

​ໃວ້​ໃນ ທັກຂິນາ​ວິ​ຖັງ ຄະ​ສູດ ວ່າ ຜູ້​ມີ​ສິນ​ມີ​ຈິດ​ເລື້ອມ​​ໃສ​ດີ​ເຊື່ອ​ກັມ​ແລະ​ຜົນ​ແລ້ວ ​ໃຫ້​ທານ​ຂອງ​ທີ່​ໄດ້​ມາ​ໂດຍ​ຊອບ ​ແກ່​ທຸສິນ ການ​ຖວາຍ​ທານ​ຂອງ​ເຂົາ​ນັ້ນ​ຊື່ວ່າ​ບໍຣິສຸດ​ຝ່າຍ​ທາຍົກ​

ດັງ​ນີ້ ຂໍຖວາຍ​ພຣະພອນ

     ພຣະ​ເຈົ້າ​ມີ​ສິນ​ຈຶ່ງ​ຕັດສັລ​ເສີນ​ວ່າ ຂ້າ​ແຕ່​ນາຄ​ເສນພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກະທຳ​ບັນຫາ​ທີ່​ໂຍມ​ຖາມ​ໃຫ້​ມີຣົດບໍ່​ຮູ້ຈັກ​ຕາຍ​ໃຫ້​ເປັນ​ຂອງ​ຄວນ​ຟັງ ດວ້ຍອຸປມາ​ເຫດການ​ຫລາຍ​ຢ່າງ ​

ເໝືອນ​ພໍ່ຄົວ ຫຼື​ລູກຈ້າງ​ຂອງ​ພໍ່ຄົວ​ຜູ້​ສລາດ ​ໄດ້​ຊີ້ນ​ມາ​ພຽງ​ຕອ່ນດຽວ​ກໍ່​ຕົກ​ແຕ່ງອາຫານ​ໄດ້​ຫລາຍ​ຢ່າງ ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ແກ່​ພຣະຣາຊາສັນ​ນັ້ນ

   ພຣະອະມະຣາພິຣັກຂິດ(ອະມະ​ໂຣ ​ເກີດ) ວັດ​ບໍຣົມນິວາດ​ໄດ້​ພັລນາ​ເຖິງ​ຄວາມ​ເຄົາຣົບ​ໃວ້​ໃນ​ໜັງສື ບຸບ​ພະ​ສິກຂາວັນນະ ຕອນ ຄາຣະວາ​ຄາຣະວະ​ກະຖາ ມີ​ຄວາມ​ວ່າ-ຈັກ​ສະ

​ແດງ​ໃນ ຄວາມ​ຄາຣະວາ​ຄາຣະວະ ຄວາມ​ບໍ່​ເຄົາຣົບມີ-6-ຄື ບໍ່​ເຄົາຣົບ​ໃນ​ພຣະພຸ​ທ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ເຄົາຣົບ​ໃນ ພຣະທັມ ບໍ່​ເຄົາຣົບ​ໃນ​ພຣະສົງ ບໍ່​ເຄົາຣົບ​ໃນ​ພຣະສິກຂາ ບໍ່​ເຄົາຣົບ​ໃນ​ອັນ​ປະ

ໝາດ ບໍ່​ເຄົາຣົບ ປະ​ຖິສັນຖານ ​ເປັນ-6-ຜູ້​ໄດ ​ເມື່ອ​ພຣະພຸ​ທ​ເຈົ້າ​ຍັງຊົງພຣະ​ຊົນ​ຢູ່ບໍ່​ໄປ​ສູ່​ທີ່​ອຸປັດຖາກ ​ເມື່ອ​ພຣະອົງ​ປະຣິນິບພານ​ແລ້ວ​ບໍ່​ໄປ​ສູ່​ທີ່​ເຈດີ ​ເພື່ອ​ອຸ​ປັດ​ຖາກ​ແລະ​ບໍ່​ໃຫ້​ວຊຶ່ງ

​ເຈ​ດີ ຫຼື​ຍັງ​ໂພທິ​ແລະ​ກັ້ນຮົ່ມ ສຸບ​ເກີບ​ຍ່າງ​ໃນ​​ເດີ່ນ​ເຈດີກໍ່​ດີ ​ພວມຮູ້ເຖິດວ່າຄວາມ​ເຄົາຣົບ​ໃນ​ພຣະພຸ​ທ​ເຈົ້າ​ແຫ່ງ​ຜູ້​ນັ້ນ​ບໍ່​ມີ ກໍ່​ເບິ່ງ​ຜູ້​ໄດ​ເປັນ​ຜູ້​ອາດ​ຢູ່​ແທ້​ແລະ​ບໍ່​ໄປ​ສູ່​ທີ່​ຟັງ​ທັມ

  

ບໍ່​ວ່າ​ຂານ​ຊິ່ງສະຣະພັນ​ນະ​ບໍ່​ກ່າວ​ທັມ​ກະຖາ​ແລະ​ທຳລາຍ​ທັມ​ສະວະນະ​ໄປ​ກໍ່​ດີ ຫຼື​ຟຸ້ງຊ່ານ ຫຼື​ບໍ່​ເອື້ອ​ເຟື້ອນັ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ໂຮງ​ທັມ​ກໍ່​ດີ ດັ່ງ​ນີ້ ພວມ​ຮູ້​ເຖີດ​ວ່າ​ຄວາມ​ເຄົາຣົບ​ໃນ​ພຣະທັມແຫ່ງ​ຜູ້

​ນັ້ນບໍ່​ມີ(ຜູ້​ໄດ​ບໍ່​ຕັ້ງ​ໃວ້ສະ​ເພາະ​ຊຶ່ງການ​ທຳ​ຄວາມ​ຢ່ຳເກງ​ໃນ​ພຣະ​ເຖຣະ ​ແລະ​ພິກສຸ ທ່າມກາງ​ກໍ່​ດີແລະ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຄົນ​ຄະນອງ​ກາຍ​ໃນ​ທີ່​ທັງຫລາຍ ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ວ່າໂຮງ​ອຸບໂປ

​ສົດ​ແລະ​ວິ​ຕັກ​ກະ​ມາ​ລົກ ຄື​ທີ່​ຢືນ​ຄຸມຜ້າ​ຈະ​ໄປ​ບິນທະບາດ​ແລະ​ບໍ່​ໃຫ້​ວຕາມ​ລຳດັບຜູ້​ເຖົ້າ ດັ່ງ​ນີ້​ພວມບໍ່​ຮູ້​ເຖີດວ່າ ຄວາມ​ເຄົາຣົບ​ໃນ​ພຣະສົງ​ແຫ່ງ​ຜູ້​ນັ້ນ​ບໍ່​ມີ(-ກໍ່​​ເບິ່ງ​ຜູ້​ບໍ່​ສະມາ​ທານ​ສຶກ

ສາ​ເລີຍ ຊຶ່ງ ສິກຂາ-3-ກໍ່​ຄື​ສິນ​ສະມາທິປັນຍາ ນີ້​ພວມ​ຮູ້​ເຖິດ​ວ່າ​ເປັນ​ຜູ້​ບໍ່​ເຄົາຣົບ​ໃນ​ສິກຂາ ຜູ້​ຕັ້ງ ຢູ່​ໃນຄວາມ​ປະໝາດຢູ່​ປຣາສຈາກສະຕິ​ແທ້​ບໍ່​ຍັງ​ອັບປະໝາດ​ລັກສະນະ​ໃຫ້​ຈະ​ເຣີນ

ນີ້ພວມຮູ້​ເຖິດ​ວ່າ​ເປັນ​ຜູ້​ບໍ່​ເຄົາຣົບ​ໃນ​ອັບປະໝາດຜູ້​ບໍ່​ເຮັດ​ເລີຍຊິ່ງປະ​ຖິສັນຖານ​ທັງ-2-ຄື ອາມິ​ດປະ​ຖິສັນຖານຕອ້ນຮັບ​ດວ້ຍທັມ ນີ້​ແລ​ພວມ​ຮູ້​ເຖິດ​ວ່າ ​ເປັນຜູ້​ບໍ່​ເຄົາຣົບ​ໃນ​ປະ​ຖິສັນ

​​ຖານ

   ຄວາມ​ເຄົາຣົບມີ-6-ຄື ​ເຄົາຣົບ​ໃນ​ພຣະ​ພຸ​ທ​ເຈົ້າ ​ເຄົາຣົບ​ໃນ​ພຣະທັມ ​ເຄົາຣົບ​ໃນ​ພຣະສົງ ເຄົາ​ໃນສິກຂາ ​ເຄົາຣົບ​ໃນ​ອັບປະໝາດ ​ເຄົາຣົບ​ໃນ​ປະ​ຖິສັນ​ຖານ​ເປັນ-6-ເນື້ອ​ຄວາມ​

ໃນ​ເຄົາ ຣົບ-6-ນີ້ ພວມ​ຮູ້​ໂດຍ​ພິດສະດານ ​ໂດຍ​ປະຣິຍາຍ ​ແປກ​ຈາກ​ຄາຣະວະ ຊຶ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ພຣະສູດ ວ່າ ຄວາມ​ບໍ່​ເຄົາຣົບ​ເປັນ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ເສື່​ອມ ຄວາມ​ເຄົາຣົບ​ເປັນ​ໄປ​ເພື່ອ

​ຄວາມ​ຈະ​ເຣີ​ນ​ແລ້ວ​ນັ້ນ​ເຖີ​ດ(ສາທຸຊົນ​ພຸ​ດທະ​ບໍຣິສັດ​ເມື່ອ​ໄດ້​ຊາບ​ຄວາມ​ໝາຍ​ແຫ່ງ-ນະ​ໂມ-ຄື​ຄວາມ​ເຄົາຣົບ ທີ່​ນຳ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ນອບ​ນອ້ມ​ແລ້ວ ກໍ່​ພວມ​ສຶກສາ​ເຖິງ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ກ່າວ​ຄຳ

ວ່າ-ນະ​​ໂມ-ຕາມ​ທີ່​ປຣາກົດ​ໃນ​ພຣະ​ໄຕ​ປີິຫຼົກສືບ​ໄປ ຈັກ​ໄດ້​ຊາບເຖິງ​ເຫດ​ແຫ່ງ​ການ​ກ່າວທີ່​ສອດ​ຄອ້ງກັບ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ຄຳ​ວ່າ-ນະ​ໂມ-ອັນ​ຈັກນຳ​ໃຫ້​​ໄດ້ນອ້ມນຳ-ນະ​ໂມ-​ມາ​

ເປັນ​ທັມ​ປະຕິບັດ​ນຳ​ຊີວິດ​ໃຫ້​ພົບ​ສັນຕິ​ສຸຂ ຣາບຣື້ນຊື່ນ​ຊົບຄືບັນພຣະຊົນ​ຄົນ​ລາວ​ຕໍ່​ໆໄປ

 

     ກະຣຸນາ ຕິດຕາມ​ຕໍ່​ໄປ

 

                                   ຈອ່ຍ  ອສຣະ

 

                                             Home                                 ( ກະຣຸນາ​ສົງ​ຕ່ໍກັນ​ອ່ານ )