ການ​ເບິ່ງ​ແລະ​ແກ້ບັນຫາ​ສັງຄົມ​ໂດຍ​ໄຊ້ທາງ​ພຸ​ທນາສາ​ສນາ​ເປັນຫລັກ

        ນີທານ​ເຂົ້າ​ເປືອກ​ເລືອກ​ນາ

 

ທັງ​ສອງໄດ້ເດີນທາງຜ່ານ​ທັງ​ໜ້າຜາສູງຊັນສູງ​ເນີນ​ແລະ​ແຜ່ນດິນ​ທີ່​ແຫ້ງແລ້ງ ​ເພື່ອ​ເລືອກ​ວ່າ​ທີ່​ແຫ່ງ​ໄດ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ອາ ສັຍຢູ່ ຈົ່ນ​ເວລາ​ລວ່ງ​ເລີຍ​ເຂົ້າ​ຊວ້ງຣະດູຝົນ ​ເຖິງ​ເວລາ​ແລ້ວ​ທີ່

​ເຂົ້າ​     ເປືອກ​ໜຸ່ມ​ຈະ​ຕອ້ງຕັດ ສິນ​ໃຈ-ດິນ​ແຫ່ງ​ແຣກນັ້ນ​ເປັນ​ດິນ​ປົນ​ຊາຍ ມັນ​ຊ່າງ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ​ແລະ​ໄຫ້​ຄວາມ​ຊຸ່ມ​ຊື່ນ​ເຫລືອ ​ເກີນ ​ເຫັນ​ທີ່​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ຣອດ​ເຖິງຣະດູ​ເກັບ​ກ່ຽວ​ແນ່​ແທ້ ​ເຂົ້າ​ເປືອກ​ໜຸ່ມ​ພວມ​ຂຶ້ນລູກ

   ສ່ວນດິນ​ແຫ່ງ​ທີ່​ສອງ​ເປັນ​ດິນຣວ່ມສີດຳ​ສນິດ ພືດ​ພັນ​ຕ່າງ​ເຕີມ​ໃຫ່ຽ​ໂຕ​ດີ​ຫລາຍ ​ແຮ່​ທາດ ອາຫານ​ກໍ່​ຄົງ​ມີ​ຫລາຍ​ພໍ ​ເຫັນ​ທີ່​ຂອ້ຍຈະ​ເລືອກ​ທົ່ງ​ນາທີ​ສອງ​ນີ້​ລ່ະ ​ເຂົ້າ​ເປືອກ​ຜູ້​ເປັນ​ເພື້ອນ

ຕັດສິນ​ໃຈ-ທ່ານ​ແນ່​ໃຈ​ແລ້ວ​ຫຼື ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ດິນ​ແຮ່​ທາດ​ອາຫານ​ດີ​ແຕ່​ກໍ່​ບໍ່​ຊຸ່ມ​ນ້ຳ ມັນ​ອາດ ບໍ່​ສົມ​ກັບ​ເມດ​ເຂົ້າ​ເຊັ່ນ​ເຮົາ​ກໍ່​ໄດ້ ທ່ານ​ຈຳ​ໄດ້​ບໍ່​ວ່າ​ຍັງ​ມີ​ຜືນ​ດິນອີກ​ແຫ່ງ ທີ່​ມັນ​ມີ​​ແລ່ງນ້ຳຂັງ ທີ່

​ຊອ່ຍ​ໃຫ້​ເມັດ​ເຂົ້າຂອງ​ເຮົາ​ເຕີບ​ໂຕ​ໄດ້​ງ່າຍ​ຂຶ້ນ ທີ່​ນັ້ນ​ອາດ​ຈະ​ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ເມັດ​ເຂົ້າ​ຢ່າງ ​ເຮົາ-​ເຂົ້າ​ເປືອກ​ໜຸ່ມ​ແຍ່ງ​ຫາ​ທີ່-​ແຕ່​ແຫ່ງ​ດິນ​ທີ​ສາມ​ນັ້ນ ຢູ່​ຫ່າງ​ອອກ​ໄປ​ແລະ​ຕອ້ງ​ໄຊ້​ເວລາ​

ເດີນທາງ​ອີກ ດັ່ງ​ນັ້ນ ​ເຂົ້າ​ເປືອກ​ຜູ້​ເພື້ອນຈຶ່ງ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ອາສັຍ​ຢູ່​ກັບ​ຜືນ​ດິນ​ແຫ່ງ​ນັ້ນ ​ເຂົ້າ​ເປືອກ​ໜຸ່ມ​ຈຶ່ງ​ອຳ​ລາ​ເພື້ອນ ຮວ່ມທາງ​ແລະ​ມຸ້ງ​ໜ້າ​ໄປ​ຍັງ​ດິນ​ແດນ​ທີ່​ໝາຍ ບໍ່​ເຫິງ​ປານ​ໄດ​ເຂົາ​ກໍ່​ໄປ

​ເຖິງ​ຍັງ​ແຫ່ງ​ດິນ​ທີ່ມີ​ແລ່ງນ້ຳ​ຂັງ ຊຶ່ງ​ສາມາດ​ຊອ່ຍ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ເປືອກ​ຈະ​ເຣີນ​ເຕີບ​ໂຕ​ໄດ້​ໃວຂຶ້ນ ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ຝັງ​ຕົວ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ນັບ​ແຕ່​ນັ້ນ​ມາ- ຈາກຣະດູ​ຝົນ​ເຂົ້າ​ສູ່​ຕົ້ນຣະດູ​ໜາວ ຮວງ​ເຂົ້າ​ກໍ່​ເປັນ​ສີ

​​ເຫລືອງຂອງ​ເຂົ້າ​ເປືອກໜຸ່ມ​ກໍ່​ເຂົ້າ​ສູ່​ເຫລືອງ​ແກ່ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂົາ​ຮູ້​ວ່າ​ເຂົາ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຖືກ​ຕອ້ງ ທີ່​ເລືອກ​ທົ່ງ​ນາ​ທີ່​ຊຸ່ມ​ນ້ຳ​ດີແລະ​ສາມາດ​ຕັນ​ຂັງ​ນ້ຳ​ໃວ້ຫລໍ່​ລ້ຽງ​ບໍ່​ໃຫ້​ແຫ້ງ​ຕາຍ ປິດ​ກັບ​

ຂອງ​ເຂົາ​ທີ່​ບໍ່​ອາດ​ເຕີບ​ໂຕ​ໄປ​ໄດ້​ເຫິ​ງ​ຫລາຍ ພໍເມື່ອ​ອາກາດ​ແດດ​ຮອ້ນດິ່ນທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ໜຽວ​ຊຸ່ມ​ນ້ຳ​ນັ້ນກໍ່​ເຜົາ​ຜານເມັດ​ເຂົ້າ​ໃຫ້​ແຫ້ງ​ຕາຍ​ສນິດ​ລົງ​ກັບ​ແຜ່ນ​ດິນ-ການ​ທີ່ຢູ່​ໃນຖິ່ນ​ປະ​ເທດ​ອັນ

​ສົມຄວນຫຼື​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ປະຕິຣູບ​ເທ​ສະວາ​ໂສນັ້ນ ຄື​ການ​ຢູ່​ໃນ​ສະພາບ​ແວດ​ລອ້ມທີ່​ດີ ຍອ່ມສາມາດ​ສົ່ງຜົນ​ໃຫ້​ຜູ້​ທີ່ຢູ່​ອາສັຍ ມີ​ຄວາມສງົບ​ສຸຂຮົ່ມ​ເຢັນ​ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ຈະ​ເຣີນຮຸ່ງ​ເຮືອງ​ໄດ້​ໃນ​ທີ່

​ສຸດ ປຽບ​ເໝືອນດັ່ງທົ່ງ​ນາ​ທີ່​ສົມບູນ​ຍອ່ມ​ໃຫ້​ເມັດ​ເຂົ້າ​ເຕີມ​ໃຫ່ຽບໍຣິບູນ

 

    ຄວາມ​ໄຊ້ປັນຍາ​ພໍ​ພຽງ

         ຄຳ​ວ່າ​ພໍ​ພຽງ​ນັ້ນ ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ພໍປະມານ ບໍຣິສຸດ​ແທ້ ບໍ່​ໂລບ​ຢາ່ງຫລາຍຍາມ​ໄດ​ຄົນ​ລາວ​ມີ​ຄວາມ​ສາມັກຄີດີຕໍ່​ກັນເປັນ​ນ້ຳ​ນຶ່ງ​ໃຈ​ດຽວ​ກັນ ມາ​ຮວ່ມ​ແຮງ​ຮວ່ມ​ໃຈ

ກັນ ​ເພື່ອ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ບ້ານ​ເມືອງ​ ຊາດ​ກໍ່​ໄດ້ຣອດພົ້ນ​ຈາກ​ພັຍ​ພິບັດ ​ມາເຂົ້າ​ສູ່​ຄວາມສຸກຄວາມ​ຈະ​ເຣີນ ​ແຕ່​ຍາມ​ໄດ​ທີ່​ຂາດ​ຄວາມ​ສາມັກຄີ​ກົມ​ກ່ຽວ​ກັນ ກໍ່​ຕອ້ງປະສົບ​ເຄາະ​ກັມກັນ​ທັງ​ຊາດ

ອັນ​ນີ້ຈຶ່ງ​ເປັນ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງຄົນ​ລາວ​ເຮົາ​ທັງຫລາຍ ທີ່​ຈະ​ຕອ້ງຮວ່ມ​ແຮງ​ຮວ່ມ​ໃຈກັນ​ແລ້ວ​ມາ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ໃຫ້​ດີ​ທີ່​ສຸດຕໍ່​ໄປເວົ້າ​ເຣື້ອງທາງ​ສາສນາ​ນີ້ ຈະ​ເປັນສາສນາ​ໄດ​ກໍ່ຕາມ ຫາກ​ປະຕິບັດ

​ໂດຍ​ດີ​ແລະ​ຖືກ​ຕອ້ງ ກໍ່​ຍອ່ມຈະ​ມີ​ປະ​ໂຍດ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ​ ສໍາຫລັບ​ແຕ່ລະບຸກ​ຄົນແລະ​​ເປັນປະ​ໂຍດສຳ​ຫລັບ​ສວ່ນຣວມ ດວ້ຍ ​ເພາະ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຄິດ​ດີທຳ​ດີຕັ້ງ​ໃຈດີ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສວ່ນຣວມຢູ່​ເຢັນ

​ເປັນສຸກ ບ້ານ​​ເມືອງກໍ່​ຈະ ຈະ​ເຣີນ​ແລະ​ປະຊາຊົນ​ກໍ່​ຕອ້ງມີ​ຄວາມສຸກ​ເໝືອນ​ກັນຄວາມ​ຈະ​ເຣີນນັ້ນ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້ ຍອ່ມຕອ້ງອາສັຍ​ເຫດ​ປັດ​ຈັຍປະກອບ​ກັນ​ຫລາຍ​ຢ່າງນອກ​ຈາກ​ວິທະຍາ

​ການ​ທີ່​ດີ​ແລ້ວຈະ​ຕອ້ງອາສັຍ​ຄວາມ​ຍຸຕິ​ທັມ​ທ່ຽງ​ຕົງ​ແລະ​ຄວາມ​ສະອາດ ສຸດຈະຣິດ ຊຶ່ງ​ຕອ້ງ​ເປັນ​ໄປ​ພອ້ມທັງ​ໃນ​ຄວາມ​ຄິດ​ແລະ​ການ​ກະທຳ

   ຄວາມສຸກ​ຄວາມ​ຈະ​ເຣີນອັນ​ແທ້​ຈິງ​ນັ້ນ ໝາຍ​ເຖິງ​ຄວາມສຸກ​ຄວາມ​ຈະ​ເຣີນ ທີ່​ບຸກຄົນ​ຫຼື ທຸກໆ​ຄົນສ​ແວງ​ຫາ​ມາ​ໄດ້​ດວ້ຍຄວາມ​ເປັນ​ທັມ ທັງ​ໃນ​ເຈດຕະນາ​ແລະ​ການ​ກະທຳບໍ່​ໄຊ້​ໄດ້

ມາດວ້ຍຄວາມ​ບັງ​ເອີນ​ຫຼື​ດວ້ຍ​ຍາດ​ແຍ່ງບຽດບຽນ​ມາ​ຈາກ​ຜູ້​ອື່ນ ຄວາມ​ຈະ​ເຣີນທີ່​ແທ້​ນີ້ ມີ  ລັກສະນະ​ເປັນ​ການ​ສ້າງສັນ ​ເພາະ​ອຳນວຍ​ປະ​ໂຍດ​ເຖິງ​ຜູ້​ອື່ນ​ແລະ​ສວ່ນຣວມດວ້ຍ ຕົງ​ກັນ

ຂ້າມ​ກັບ​ຄວາມ​ຈະ​ເຣີນ ຢ່າງ​ເທັດ​ທຽມ ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ມາດວ້ຍຄວາມ​ປະພຶດ​ບໍ່​ເປັນ​ທັມ​ຂອງ​ບຸກ ຄົນ ຊຶ່ງ​ມີ​ລັກສະນະ​ເປັນ​ການ​ທຳລາຍ​ລ້າງ ​ເພາະ​ໃຫ້​ໂທດ​ບອ່ນປ່ຽນ​ທຳລາຍ​ຜູ້​ອື່ນ​ແລະ

ສວ່ນຣວມ ການ​ບອ່ນປ່ຽນ​ທຳລາຍ​ນັ້ນ ທີ່​ສຸດ​ກໍ່ກັບ​ມາ​ທຳລາຍ​ຕົນ​ເອງ ດວ້ຍ​ເຫດ​ທີ່​ເມື່ອ​ສວ່ນຣວມຖືກ​ທຳລາ​ຍ​ເສັຽແລ້ວຕົນ​ເອງ​ກໍ່​ຈະ​ຢືນຕົວ​ຢູ່​ບໍ່​ໄດ້ຈະ​ຕອ້ງລົ້ມຈົມ​ລົງ​ໄປ​ເໝືອນ​ກັນ  ການ

​ທຳ​ດີ​ອີກ​ຢ່າງ​ນຶ່ງ​ຊຶ່ງ​ຈະເບິ່ງ​ລຶກຊຶ່ງ​ກົ່ວ ຄື​ປະຕິບັດ​ດວ້ຍຕົນ​ເອງ​ປະຕິບັດ​ໃຫ້​ຕົນ​ເອງບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ເດືອດຮອ້ນ ຄື​ພະຍາຍາມ​ຫັນ​ໜ້າ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ທາງ​ປັດຈຸບັນ​ໃຫ້​ຫລາຍຢ່າງ​ງ່າຍໆ  ກອ່ນ ຄື​ພິ

ຈາຣະນາ​ເບິ່ງ​ວ່າ​ຕົນ​ເອງ​ກຳລັງ​ຄຶດ​ອັນ​ໄດ​ກຳລັງ​ເຮັດ​ອັນ​ໄດ                                                                                                          

ໃຫ້​ຮູ້​ຕຣອດ​ເວລາແລ້ວ​ຮູ້​ວ່າ​ເຮັດ​ອັນ​ໄດ ອັນ​ນີ້​ເປັນ​ວິທີ​ອັນ​ນຶ່ງ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​-ມີ​ພັຍຖ້າ​ເຮົາຄອ່ຍຣະມັດຣະວັງ​ຕຣອດ​ເວລາໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ​ຕົນ​ເຮັດ​ອັນ​ໄດ ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າການ​ເຮັດ​ນີ້​ເຮົາ​ເຮັດອັນ​ໄດ​ຕຣອດ

​ເວລາ ກໍ່​ຈະ​ບໍ່​ຜິດພາດ​ເພາະວ່າ​ໂດຍ​ຫລາຍ ຄວາມ​ຜິດພາດ​ມາ​ຈາກຄວາມບໍ່​ຮູ້​ໃນ​ປັດຈຸບັນ

         ໃຈ​ໂຫດຮ້າຍ ຕາຍ​ໄປ​ເປັນ​ເຜຣດ

   ມີ​ເຣື້ອງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຄັ້ງ​ອະດີດຕະການ​ວ່າ ​ໃນ​ກຸງ​ສາ​ວັດ​ຖີມີ​ເສດຖີ​ຜູ້​ນຶ່ງ ​ເປັນ​ຄົນ​ໃຈ​ບຸນ ມີ ຄວາມ​ສັດທາ​ເລື້ອມ​ໃສ​ໃນ​ພຸ​ທສາສນາ ​ເຂົາ​ມີ​ພັລຍາ​ນຶ່ງ​ສື່​ວ່າ ມັຕຕາ ນາງ​ເປັນ​ຄົນ​ບໍ່​ມີ​ສັດ ທາ​ບໍ່

​ມີ​ຄວາມ​ເລື່ອມ​ໃສ​ໃຈຄໍ​ໂຫດ​ຮ້າຍ​ໂກດ​ງ່າຍ ນອກຈາກ​ນັ້ນ​ນາງ​ຍັງ​ເປັນ​ໝັນ​ອີກ ສາມີ ຢ້ານ​ວ່າ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ລູກ​ໃຫ້​ສືບ​ສະກຸນ ຈຶ່ງ​ໄດ້​ເອົາ​ເມັຽນອ້ຍຄົນ​ນຶ່ງ​ຊຶ່ງ​ມາ​ຈາກ​ຄອບຄົວ ທີ່​ມີ​ຖາ

ນະ​ສຳ່ກັນ​ເມັຽນອ້ຍຄົນ​ນີ້​ມີ​ນິ​ສັຍ​ໃຈ​ບຸນ​ສູ່​ທານ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ສາມີ ຈຶ່ງ​ເປັນ​ທີ່​ຮັກ​ທີ່​ຊອບ  ​ໃຈ​ຂອງ​ສາມີ​ຫລາຍ ຢູ່​ກັນ​ໄປ​ບໍ່​ນານ​ເມັຽນອ້ຍກໍ່​ຖືພາ​ຢູ່​ນານ​ເຖິງ-10-​ເດືອນ ຈຶ່ງ​ຄອດ​ລູກ  ຄົນ

​ທຳ​ອິດ​ອອກ​ມາ​ແລ້ວ​ກໍ່​ຕັ້ງ​ຊື່ວ່າ ພູຕະ ສວ່ນ​ເມັຽຫລວງ​ນີ້​ເປັນ​ໝັນ​ຈຶ່ງ​ເກີດ​ຄວາມ​ອິດສາ  ຣິສຍາ​ເມັຽນອ້ຍຫລາຍ-( ພໍ​ຢູ່​ມາ​ວັນ​ນຶ່ງ ຄນະ​ທີ່​ເມັຽຫລວງ​ແລະ​ເມັຽນອ້ຍກຳລັງ​ຢືນ​ສະ​ຜົມ  ຢູ່

ສາມີ​ຍ່າງ​ມາ​ເຫັນ​ກໍ່​ເຂົ້າ​ໄປ​ຢືນ​ເວົ້າ​ຄຸຍ​ຢູ່​ກັບ​ເມັຽນອ້ຍ ​ເປັນ​ເວລາ​ດົນ​ນານ​ໂດຍ​ບໍ່​ສົນ​ໃຈ  ​ເມັຽຫລວງ​ເລີຍ ​ເພາະ​ສາມີ​ລົງ​ຮັກ​ເມັຽນອ້ຍຫລາຍ​ກົ່ວ ທັງ​ນີ້​ບໍ່​ໄຊ້​ເພາະວ່າ​ນາງ​ສວຍ​ກົ່ວ​ເມັຽ

ຫລວງ​​ເທົ້າ​ນັ້ນ​ແຕ່​ນາງ​ເປັນ​ຄົນມັກ​ທຳບຸນ​ກຸສົນ ຈຶ່ງ​ເຂົ້າກັນ​ໄດ້​ດີ​ກັບສາມີ​ສວ່ນ​ເມັຽຫລວງ  ​ເມື່ອ​ເຫັນ​ສາມີ​ເວົ້າ​ຢູ່​ກັບ​ເມັຽນອ​້ຍ​ເປັນ​ເວລາ​ເຫິງ​ນານ ຕໍ່ໜ້າ​ຕໍ່​ຕາ​ໂດຍ​ບໍ່​ສົນ​ໃຈ​ຕົນ​ເອງ​ເລີຍ

ຈຶ່ງ​ທົນ​ບໍ່​​ໃຫວ​ໄດ້​ເກີດ​ຄວາມ​ອິດສາຣິສຍາ​ເປັນ​ຢ່າງ​ຫລາຍ ຈຶ່ງ​ຢ່າງ​ໄປ​ເອົາ​ໄມ້​ຄັນ​ຟອຍ​ປັດ ຂີ້​ເຍື່ອທີ່​ກວດ​ສຸມເອົາ​ໃວ​ໃນຂ້າງ​ເຮືອນ ມາ​ວີ​ໃສ່​ຫົວ​ຂອງ​ເມັຽນອ້ຍເຣື້ອງ​ເຫດການ​ນີ້​ໄດ້​ຜ່ານ​ໄປ

​ຫລາຍ​ປີ​ແລ້ວ ​ເມັຽຫລວງ​ກໍ່​ເຖິງ​ແກ່​ຄວາມ​ຕາຍ​ແລະ​ດວ້ຍ  ອຳນາດ​ແຫ່ງ​ກັມ​ຊົ່ວ ທີ່​ຕົນ​ໄດ້​ກະທຳ​ໃວ້ຈຶ່ງ​ໄປ​ເກີດ​ເປັນ​ເຜຣດສ​ເວີ​ຍທຸກ​ນາໆ​ປະການ ພໍຢູ່  ມາ​ວັນ​ນຶ່ງ​ນາງ​ເຜຣດນັ້ນ​ໄດ້​ມາ

​ປະກົດ​ຕົວ​ໃຫ້​ເມັຽນອ້ຍ​ເຫັນ ​ໃນ​ຄນະ​ນັ້ນນາງ​ກຳລັງອາບ​ນ້ຳ ຢູ່​ທີ່​ຫລັງ​ບ້ານ ​ແຕ່​ວ່າ​ນາງ​ກໍ່​ບໍ່​ໄດ້​ຕົກ​ໃຈ​ກົວ​ຢ້ານ​ແຕ່​ປະການ​ໄດ ບໍ່​ຮູ້​ດວ້ຍອີກ​ຊ້ຳ​ວ່າ​ເຜຣດນີ້ ອະດີດ​ເມັຽຫລວງ ນາງ​ຈຶ່ງ​ໄດ້

​ຖາມ​ຂຶ້ນ​ວ່າ ​ເປັນ​ຫຍັງ​ທ່ານ​ຈຶ່ງ​ປະ​​ເປືອຍ​ກາຍ​ແລະ​ມີ​ຮູ​ບໜ້າ  ຢ້ານ​ໜ້າ​ກົວ​ຈອ່ຍຜອມເຫລືອ​ແຕ່​ເສັ້ນ​ເອັນ                                                                                                           

          ທ່ານ​ເປັນ​ໃຜ​ແລະ​ເປັນ​ຫຍັງ​ຈຶ່ງ​ມາ​ຢືນ​ຢູ່​ທີ່ນີ້ ນາງ​ເຜຣດຈຶ່ງ​ບອກວ່າຂອ້ຍຄື​ອະດີດ​ເມັຽ ຫລວງ ​ແຕ່​ກອ່ນຂອ້ຍ​ໄຊ້​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ໃວ້ກັບ​ທ່ານ ຈຶ່ງ​ຕອ້ງມາ​ເກີດ​ເປັນ​ເຜຣດຢູ່​ຢ່າງ​ນີ້

ທາງ​ເມັຽນອ້ຍ​ໄດ້​ຖາມ​ວ່າ-ກັມ​ອັນ​ໄດ​ທີ່​ທ່ານ​ທຳ​ໃວ້ນັ້ນ-ນາງ​ເຜຣດຕອບ​ວ່າ-​ເພາະ​ຂອ້ຍ​ເປັນ ຄົນ​ໃຈ​ຄໍ​ໂຫດຮ້າຍ ຫຍາບຊ້າ​ມັກ​ມີ​ຄວາມ​ອິດສາຣິສຍາ ເປັນ​ຄົນຕະໜີ່​ໂອ້​ອວ້ດ​ແລະ​ໂດ້ ​ເວົ້າ

​ຄຳ​ຫຍາບ​ກັບ​ທ່ານເປັນປະຈຳນັ້ນເອ່ ຫລັງຈາກຂອ້ຍຕາຍແລ້ວຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມາເກີດເປັນ ເຜຣດຢູ່ຢ່າງນີ້ຫລະ-ຂອ້ຍຮູ້ວ່າທ່ານເປັນຄົນໃຈຄໍໂຫດຮ້າຍ ແຕ່ເປັນຫຍັງຮ່າງກາຍຂອງ  ທ່ານຈຶ່ງ

ເຫັນຂີ້ຝຸ່ນດວ້ຍ-ນາງເຜຣດຈຶ່ງບອກວ່າ-ທ່ານຈຳບໍ່ໄດ້ຫຼືຕອ່ນທີ່ເຈົ້າກັບຂອ້ຍໄດ້ພາ ກັນອາບນ້ຳຢູ່ສອງຄົນເຮົາ ສາມີໄດ້ເຂົ້າມາຫາແລະມາຢືນເວົ້າກັບທ່ານຢູ່ ຂອ້ຍຈຶ່ງເກີດ ຄວາມອິດສາ

ແລ້ວຂອ້ຍໄດ້ເອົາຂີ້ຝຸ່ນໂຍນໃສ່ຫົວທ່ານນັ້ນເດ່ ກັມອັນທຳຊົ່ວນີ້ເອງທຳໃຫ້  ຂອ້ຍມີຮ່າງກາຍເປື້ອນຝຸ່ນ-ນາງເມັຽນອ້ຍຖາມວ່າ-ທີ່ທ່ານເປັນຂີ້ຫິດຄັນໄປທົ່ວໂຕນີ້ ເພາະ ທຳກັມອັນໄດໃວ້-

ນາງ​ເຜຣດຕອບ​ວ່າ ​​ເຫດ​ທີ່​ເປັນ​ເຊັ່ນ​ນີ້​ກໍ່​ເພາະວ່າ​ ໃນ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງຕອນ​ທີ່​ເຮົາ  ສອງ​ຄົນ​​ໄດ້ພາກັນ​ໄປ​ເກັ​ບຢາສມຸນ​ໃພ​ໃນ​ປ່າ ຂອ້ຍ​ໄດ້​ຣັກເດັດ​ເອົາໝາກ​ຕຳ​ແຍ​ເຊື່ອງ​ກັບ  -ມາ​ເຮືອນ​ດວ້ຍ

​ແລະ​ຂອ້ຍ​ໄດ້ຣັກ​ເອົາ​ໄປ​ໂຮຍ​ລົງ​ໃສ່​ທີ່​ນອນ​ຂອງ​ທ່ານ ​ເພາະ​ກັມ​ອັນ​ນັ້ນ  ຂອ້ຍຈຶ່ງ​ເປັນ​ຂີ້ຫິດ​ຄັນ​ໄປ​ທົ່ວ​ທັງ​ໂຕ-​ແລ້ວ​ເຫດ​ທີ່​ທ່ານ​ຕອ້ງປະ​ເປືອຍ​ກາຍ​ນັ້ນ​ເດ່ ​ເພາະທຳ ກັມ​ອັນ​ໄດ້​ໃວ້-ນາງ

​ເຜຣດຕອບ​ວ່າ ມີ​ວັນ​ນຶ່ງ​ທີ່​ມີ​ການຣວມມິ​ດສະຫາຍ​ແລະ​ຍາດໆ​ພີ່​ນອ້ງທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ເຊີນ​​ໃຫ້​ໄປ​ຮວ່ມງານ​ ແຕ່​ຂອ້ຍບໍ່​ມີ​ໃຜ​ເຊີນ​ເລີຍ ຕອນ​ທ່ານ​ເຜີ ຂອ້ຍຈຶ່ງ​ໄດ້​ຂະ​ໂມຍ​ເສື້ອ​ຜ້າ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄປ

​​ເຊື່ອງ ຜົນ​ແຫ່ງ​ກັມ​ນີ້​ທຳ​ໃຫ້​ຂອ້ຍຕອ້ງ​ເປັນ​ເຜຣດ​​ເປື່ອຍ​ກາຍ ເປັນ​ຫຍັງ ທ່ານ​ຈຶ່ງ​ມີ​ກິ່ນ​ໂຕ​ເໝັນ​ເໝືອນ​ອຸດ​ຈາຣະ-ນາງ​ເຜຣດ​ໄດ້​ຕອບ​ວ່າ ທີ່​ຂອ້ຍ​ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ​ກໍ່​ເພາະວ່າ ​ຂອ້ຍໄດ້​ຂີ້​ຣັກຂອງ​ຫອມ​ດອກ​ໄມ້​ແລະ​ເຄື່ອງ​ແຕ່ງ​ຕົວຂອງ​ທ່ານ ​ເອົາໄປ​ຖິ້ມລົງ​ຫລຸມ​ອຸ​ດຈາຣະ ກັມ​ຊົ່ວ​ອັນ​ນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ທຳ​ໃຫ້​ຂອ້ຍມີ​ກິ່ນ​ໂຕ​ເໝັນ​ເໝືອນ​ອຸດຈາຣະ-​ແລ້ວເປັນ​ຫຍັງ ທ່ານ​ຈຶ່ງ​ຍາກຈົນ-ທີ່ຍາກຈົນ

ນັ້ນກໍ່ເພາະວ່າ ເຖິງແມ່ນຂອ້ຍຈະມີຊັບສົມບັດຕ່າງໆ ມາກ​ມາຍ​ທໍ່​ໄດ ກັບທ່ານແຕ່ຂອ້ຍບໍ່ເຄີຍໃຫ້ທານເລີຍ ເພາະຜົນແຫ່ງກັມນັ້ນທຳໃຫ້ຂອ້ຍເກີດເປັນເຜຣດຍາກຈົນ

 ເຖິງແມ່ນຕອນນັ້ນທ່ານຈະກ່າວຕັກເຕືອນຂອ້ຍ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຂອ້ຍທໍາກັມຊົ່ວເພາະຈະ​ເຮັດໃຫ້ຕົກນະຣົກ ແຕ່ຂອ້ຍກໍ່ບໍ່ເຊື່ອທ່ານ ເພາະໃນຈິດໃຈຂອງຂອ້ຍມີແຕ່ຄວາມອິດສາຣິສຍານີ້ເອງ

ເມື່ອຟັງຄຳຕອບຂອງ​ນາງ​ເຜຣດ​ເບິດ​ແລ້ວ ​ເມັຽນອ້ຍຈຶ່ງ​ເວົ້າ​ວ່າ

ທ່ານ​ຈົ່ງ​ພິຈາຣະນາ​ເບິ່ງ​ກັມ​ຊົ່ວ​ຂອງ​ທ່ານ​ເຖີດ ​ເມື່ອ​ກອ່ນຄົນ​ຮັບ​ໄຊ້​ແລະ​ເຄື່ອງ​ອາພອນ  ທັງຫລາຍມີ​ຢູ່​ໃນ​ບ້ານ​ຂອງ​ທ່ານ ​ແຕ່​ດຽວ​ນີ້​ຄົນ​ຮັບ​ໄຊ້​ເຫລົ່າ​ນັ້ນພາກັນ​ໄປ​ໄຊ້ຄົນ​ອື່ນ ຊັບ

ສົມບັດ​ທັງຫລາຍ​ທ່ານ​ກໍ່​ເອົາ​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້ ຕອນ​ນີ້​ສາມີ​ຂອງ​​ເຮົາ​ກຳລັງ​ໄປ​ຕຣາດຢູ່ ທ່ານ​ຢ່າ​ຟ້າວ​ໄປ​ໃສ ບາງທີ​ເຂົາ​ອາດ​ຈະ​ໃຫ້​ອັນ​ໄດ​ແກ່​ທ່ານ​ກໍ່​ມີ-( ນາງ​ເຜຣດຈຶ່ງ​ບອກ​ວ່າ-ຢ່າ​ເລີຍ

ຂອ້ຍໜ້າ​ອາຍ-ຂອ້ຍບໍ່​ຢາກ​ພົບ​ເຂົາ​​ໃນສະພາບ​ເຊັ່ນ​ນີ້ ​ບໍ່​ຢາກ​ໃຫ້​ເຂົາຮູ້​ວ່າ​ຂອ້ຍ​ໄດ້​ເຮັດຄວາມ​ຊົ່ວ​ຕ່າງໆ​ໃວ້ມາກ​ມາຍ ​ເມື່ອ​ເປັນ​ເຊັ່ນ​ນີ້​ເມັຽນອ້ຍຈຶ່ງ​ຖາມ​ວ່າ-

ຖ້າ​ຢ່າງ​ນັ້ນ​ຂອ້ຍຈະໃຫ້​ອັນ​ໄດ​ແກ່​ທ່ານ​ດີ ຫຼື​ຈະ​ໃຫ້​ຂອ້ຍ​ເຮັດບຸນ​ອັນ​ໄດ​ໃຫ້ ທ່ານ​ຈຶ່ງ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມສຸກ​ສຳເຣັດຕາມ​ປຣາຖນາ-( ນາງ​ເຜຣດ​ໄດ້​ແນະນຳ​ວ່າ-ທ່ານ​ຈົ່ງ​ນິມົນ​ຄູບາ​ມາ-8-ອົງ

​ຖວາຍ​ພັດຕາ​ຫານ ​ແລ້ວ​ອຸທິດ​ສວ່ນບຸນ​ກຸສົນ​ໃຫ້​ຂອ້ຍ​ເຮັດ​ຢ່າງ​ນີ້​ແລ້ວ ຂອ້ຍຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມສຸກ​ພົນຈາກ​ຄວາມທຸກ​ທີ່​ເປັນ​ຢູ່​ຄນະ​ນີ້-( ​ເມັຽນອ້ຍຮັບປາກ​ແລ້ວ​ຈຶ່ງ ນິມົນ​ພຣະສົງ-8-ອົງ​ມາ​ສັນ

ພັດ​ຕາ​ຫານ​ແລະ​ຖວາຍ​ໄຕຈີວອນ ອຸດ​ທິດ​ສວ່ນບຸນ​ສວ່ນກຸສົນ​ໄປ​ໃຫ້​ນາງ​ເຜຣດແລະ​ດວ້ຍ ຜົນ​ແຫ່ງ​ບຸນ​ນີ້​ເຮັດ​ໃຫ້ ​ເຂົ້າ​ນ້ຳ​ແລະ​ເສື້ອ​ຜ້າ ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ແກ່​ນາງ​ເຜຣດທັນທີ ສ່ວນຮ່າງກາຍ​ຂອງ

ນາງທີ່​ເຄີຍ​ເປື້ອນຝຸ່ນ ກໍ່​ກັບກາຍ​ເປັນ​ສະອາດ​ບໍຣິສຸດ​ປະດັບ​ດວ້ຍຜ້າ​ແລະ​ອາພອນອັນ​ວິຈິດ​ສວຍ​ງາມ​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ນາງ​ສວັນ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ນາງ​ເຜຣດກ້າ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫາ​ສາມີ​ ​ເມື່ອ​ເມັຽ​ນອ້ຍ​ເຫັນ

​ສະພາບ​

ໃໝ່ຂອງ​ນາງ​ເຜຣດຕໍ່ໜ້າ​ສາມີ ​ເຖິງ​ເຫດ​ແຫ່ງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ນີ້ ນາງ​ເຜຣດ​ເອີ່ຍ​ຂຶ້ນ​ມາ​ວ່າ ​​ແຕ່​ກອ່ນຂອ້ຍ​ເປັນ​ເມັຽຫລວງ​ມີ​ຊື່ວ່າ​ ມັຕ​ຕາ ສ່ວນ​ທ່ານ​ເປັນ ​ເມັຽນອ້ຍຊື່ວ່າ ຕິດ​ສາ ​ເມັຽຫລວງ

​ກ່າວ ຂອ້ຍ​​ເຄີຍໄດ້​ທຳ​ກັມ​ຊົ່ວ​ໃວ້ ​ເມື່ອ​ຕາຍ​ຈາກ​ໂລກ​ນີ້​ໄປ​ແລ້ວ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ໄປ​ເກີດ​ເປັນ​ເຜຣດ ​ແຕ່​ຂອ້ຍ​ໄດ້​ອະນຸ​ໂມທະນາ​ທີ່​ທ່ານ​ທຳ​ອຸທິດ​​ໃຫ້ ຈຶ່ງ​ໄດ້ ພົ້ນ​ຈາກ​ຄວາມທຸກ​ນັ້ນ ຂອ້ຍຂໍ​ອວ່ຍພອນ

​ໃຫ້​ທ່ານ​ພອ້ມດວ້ຍຍາດ​ທຸກຄົນ ຈົ່ງ​ມີ​ອາຍຸ​ຍືນ ນານ​ແລະ​ໃນ​ຄນະ​ທີ່​ທ່ານ​ຍັງ​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່ ​ໃນ​ໂລກ​ນີ້​ຈົ່ງ​ໝັ່ນ​ປະຕິບັດ​ທັມ​ໝັ່ນ​ໃຫ້​ທານ​ແລ້ວ  ຮັກສາ​ສິນ ​ເມື່ອ​ຕາຍ​ໄປ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່ຕອ້ງ​ເສົ້າ​ໂສກ

​ເສັຽ​ໃຈ ຄື​ຂອ້ຍທີ່​ເປັນ​ເມັຽຫລວງ​ທຳ​ບໍ່​ດີ  ສວ່ນສາມີ​ໄດ້​ຟັງ​ເຫດການ​ທີ່​ອະດີດ​ເມັຽຫລວງ​ເລົ່າ​ເຣື້ອງ​ໃຫ້​ພັງ ​ແລ້ວ​ຈຶ່ງ​ນຳ​ເຣື້ອງນີ້​ໄປ ​ເລົ່າ​ໃຫ້​ພິກສຸ​ຟັງ ພຣະພິກສຸ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ກາບ​ທູນ​ໃຫ້​ພຣະພຸ​ທ

​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຊາບ ພຣະພຸ​ທອົງ​ຈຶ່ງ​ຊົງຍົກ ​ເຣື້ອງນັ້ນ​ມາ ​ເປັນ​ເຫດ​ໃນ​ການສະ​ແດງ​ພຣະທັມມະ​ເທສນາ ​                                                                                                            

ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ຟັງ​ເກີດ​ຄວາມສລົດ​ສັງ​ເວດ​ໃຈ ​ແລະ​​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເຖິງ​ຜົນ​ແຫ່ງ​ກັມ​ດີ​ກັມຊົ່ວ ທຸກ​ຄົນ​ຈຶ່ງສາມາດ​ລະ​ຄວາມ​ຕະໜີ່ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ຈິດ​ໃຈ​ອອກ​ໄປ​ໄດ້ ພອ້ມທັງ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ໝັ້ນ

ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ຄົນ​ດີ​ມີ​ສິນ​ທັມຕໍ່​ໄປ​ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ບາບ​ກັມ​ນຳ​ຕົວ​ເອງ​​ໄປ​ໃນ​ຊາດ​ໜ້າ   ຄວາມ​ຮ້າຍ​ຄວາມ​ອິດສາຣິສຍາ ​ເປັນ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ໄຟ​ທີ່​ຄອ່ຍ​ເຜົາ​ໃຈ​ມະນຸດ​ຢູ່​ຕຣອດ​ເວ

ລາໃຜ​ມີ​ຄວາມ​ໂຫດ​ຮ້າຍ​ຫລາຍ ກໍ່​ຍິ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ຜູ້​ນັ້ນ​​ເປັນທຸກທາງ​ກາຍ​ແລະ​ໃຈ​ຫລາຍ ​ແຕ່ຫາກ​ຜູ້​ໄດ​ດັບ​ໄຟ​ໄດ້ ​ໄຟ​ຄື​ຄວາມ​ໂຫດຮ້າຍຄວາມ​ອິດສາຣິສຍາ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ໃຫ້​ເບິດ​ໄປ​ໄດ້ດວ້ຍ

ນ້ຳ​ໃຈ ຄື​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ ກະຣຸນາ​ຕໍ່​ກັນ ຈິດ​ໃຈ​ກໍ່​ຈະ​ເຢັນ​ສະບາຍ​​ແລ້ວ​ມີ​ຄວາມສງົບພາຍ​ໃນ​ແລະ​ພາຍ​ນອກ ​ແລ້ວ​ເຮົາ​ຈະ​ຄິດ​ທຳ​ການ​ສິ່ງໄດກໍ່​ສາມາດ​ທຳໄດ້ ປະສົບ​

ຄວາມສຳ​ເຣັດ ຈະ​ບໍ່​ເກີດ​ແກ່​ຕົນ​ເອງ​ແລະ​ສັງຄົມ ຫຼື​ພາຍໃນ​ຄອບຄົວຕົນ​ເອງ​ອີກ​ດວ້ຍ- ທຸກ​ຄົນ​ຈົ່ງ ພາກັນ​ດູ​ແລ​ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ຕົວ​ເອງ​ໃຫ້​ດີ ​ເພາະຈິດ​ໃຈ​ນີ້​ແຫລະ​ເປັນ​ຕົວ​ການສຳ

ຄັນ ທີ່​ຈະ​ນຳ​ໄປ​ສູ່ການ​ກະທຳ​ຕ່າງໆ ຫາກ​ຈິດ​ໃຈດີ​ການ​ກະທຳ​ກໍ່ອອກ​ມາ​ດີ ຫາກ​ຈິດ​ໃຈ  ຊົ່ວ​ການ​ກະທຳ​ກໍ່​ອອກ​ມາ​ຊົ່ວ ສະ​ນັ້ນ​ຈົ່ງ​ພາກັນ​ໝັ່ນ​ສອດ​ສອ່ງດູແລຮັກສາຈິດໃຈຂອງຕົນ 

ເອງ ຢ່າໃຫ້ຄິດຊົ່ວ ມັນອາດຈະນຳໄປສູ່ການເວົ້າຊົ່ວ ເຮັດຊົ່ວ ຢ່າງບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດ ເພາະສະ ນັ້ນພຣະອົງຈຶ່ງໄດ້ສັງສອນມະນຸດໃວ້ວ່າ ເຮົາຕອ້ງທຳຄວາມດີ ແລະຢ່າພາກັນລັກໂລບ

ເອົາຂອງຄົນອື່ນມາເປັນຂອງຕົນ ຫຼືທຳຊົ່ວຕໍ່ຄົນອື່ນແລະເພື້ອນຝູງ ເໝືອນດັ່ງເມັຽຫລວງ

 

   ​ເກີດ​ເປັນ​ເຜຣດ​ເໝັນ​ຄືອຸດ​ຈະຣະ​ເພາະ​ປາກ​ເສັຽ

ສັງຄົມ​ປັດຈຸບັນ​ນີ້​ມີ​ການ​ໃສ່​ຮ້າຍ​ປ້າຍ​ສີ​ກັນ​ຫລາຍ ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ແທນ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ກໍ່ ຕາມ ຈົ່ນ​ເຮັດ​​ໃຫ້​ສັງຄົມ​ເກີດ​ຄວາມ​ສັບສົນ​ວ່າ​ອັນ​ໄດ​ຄື​ຄວາມ​ຈິງ ຄວາມ​ບໍ່​ຈິງ ຣວມທັງ​ຜູ້ ​ໃຫ່ຽ​ໃນ

​ບ້ານ​ເມືອງ​ທີ່​ມັກ​ເວົ້າ​ຄຳ​ຫຍາບ ຄຳ​ສຽດ​ສີ ຄຳ​ເພີ້​ເຈີ້ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເຣື້ອງທີ່​ຜິດ​ສິນ ​ເພາະ ສະ​ນັ້ນ​ທຸກ​ຄົນ​ຈຶ່ງ​ຕອ້ງຣະມັດຣະວັງ​ຄຳ​ເວົ້າ​ໃຫ້​ຫລາຍ ຜູ້​ບໍ່​ສຳຣວມຣະວັງ​ໃນ​ການ​ເວົ້າຕາຍ ແລ້ວ​ຈະ​ໄປ​

ເກີດ​ເປັນ​ເຜຣດ ດັ່ງ​ຕົວຢ່າງ​ໃນ​ຄັ້ງ​ພຸ​ທການ ​ເຣື້ອງມີ​ຢູ່​ວ່າ-ພິກສຸ​ປະມານ-12  ອົງ ຫລັງ​ຈາກ​ຮຽນ​ກັມ​ມະຖານ ກັບ​ພຣະພຸ​ທ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ​ກໍ່​ເດີນທາງ​ໄປສ​ແດງ​ຫາ​ສະຖານ​ທີ່ 

ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ສຳລັບ​ການ​ປະຕິບັດ​ທັມ ຕອນ​ເວລາ​​ໄກ້ຈະ​ເຂົ້າ​ພັນ​ສາ ​ໄດ້​ພາກັນ​ເດີນທາງໄປ​ເຖິງປ່າ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ຊຶ່ງ​ໜ້າ​ຊື້​ນຊົມ​ແລະ​ຢູ່​ບໍ່​ໄກ​ຈາກ​ໝູ່​ບາ້ນທໍ່​ໄດ ຈຶ່ງ​ພາກັນ​ປັກ​ຫຼັກ​ປະຕິບັດ ທັມ​ຢູ່​

ໃນ​ປ່າ​ແຫ່ງ​ນັ້ນ​ນຶ່ງ​ຄືນ ຕື່ນ​ເຊົ້າ​ຂຶ້ນ​ມາ​ກໍ່​ອອກ​ໄປ​ບິນ​ຖະບາດ​ໃນ​ໝູ່​ບ້ານ

                                                                                                            

ມີ​ຊ່າງ​ຕ່ຳຫູກ -11- ຄົນທີ່​ອາ​ໃສ​ຢູ່​ໃນ​ໝູ່​ບ້ານ​ນັ້ນ ​ເມື່ອ​ເຫັນ​ຄູບາ​ມາ​ບິນ​ຖະບາດ​ໃນ​ໝູ່ບ້ານ

ກໍ່​ເກີດ​ຄວາມ​ປິ​ຕິ​ຍິນ​ດີ ຈຶ່ງ​ນິມົນ​ເຂົ້າ​ມາ​ເຮືອນ​ແລ້ວ​ຖວາ​ຍພັດ​ຕາ​ຫານ​ອັນ​ດີງາມ ​ແລະ​ໄດ້  ຣຽນຖາມວ່າ​ພຣະອາຈານ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໄປ​ທີ່​ໄດ-​ເມື່ອ​ບັນດາ​ພິກ​ສຸບ​ອກວ່າ​ກຳລັງ​ສ​ແດງ​ຫາ​ທີ່  ​ເໝາະ​

ສົມ​ສຳລັບ​ການ​ປະ​ຕິບັດ​ທັມ ພວກ​ຊ່າງ​ຕຳ່ຫູກ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ນິມົນ​ພິກສຸ​ທັງຫລາຍ ​ໃຫ້​ຢູ່​ຈຳ ພັນ​ສາ​ໃນ​ໝູ່​ບ້ານ ​ແລະ​ໄດ້​ພາກັນ​ສ້າງ​ກະ​ຕູບ​ໃນ​ປ່າ​ຖວາຍ​ພຣະພິກສຸ​ທັງ​ເບິດຈຶ່ງ​ພາກັນ​ຈຳ ພັນ​ສາ​ຢູ່​

ໃນ​ທີ່​ນັ້ນ-​ໃນ​ບັນດາ​ຊ່າງ​ຕ່ຳຫູກ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ-ຫົວໜ້າ​ຊ່າງ​ຕຳ່ຫູກ​ໄດ້​ຮັບ​ອຸບ​ປັດຖາກ ພິກສຸ-2-ອົງ ດວ້ຍຄວາມ​ຍິນ​ດີ​ຍິ່ງ​ໜັກ ສວ່ນຊ່າງ ຕ່ຳຫູກຄົນ​ອື່ນໆ​ໄດ້​ອຸບປັດຖາກພິກສຸ​ຄົນ ລະ​ອົງ

ຝ່າຍ​ພັລຍາຫົວໜ້າ​ຊ່າງ​ຫູກ​ເປັນ​ຜູ້​ບໍ່​ມີ​ສັດທາ ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ເລື້ອມ​ໃສ​ໃນ​ພຸ​ທສາສນາ ​ເປັນ​ມິດສາ-ທິດ​ຖີ ມີ​ຄວາ​ມຕະໜີ​ບໍ່​ສົນ​ໃຈ​ທີ່​ອຸປຖັມພິກສຸ​ເລີຍ ດັ່ງ​ນັ້ນ​ຫົວໜ້າ​ຊາ່ງ​ຫູກ​ຈຶ່ງ ​ໄດ້​ພານ​ອ້ງ

ສາວ​ຂອງ​ພັລຍາ​ໄດ້​ຖວາຍ​ຜ້າ​ສາ​ພັດ​ແກ່​ພິກ​ສຸ​ຢູ່​ຈຳ​ພັນ​ສາ​ອົງ​ລະ​ຜືນ ຍົກ​ເວັ້ນ ພັລຍາ​ຂອງ​ຫົວໜ້າ​ຊາງ​ຫູກ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ດ່າ​ສາມີ​ຂອງ​ຕົນ​ວ່າ-ທາ​ນທີ່​ທ່ານ​ຖວາຍ​ແກ່​ພວກ​ພຣະ ສົງ​ຈະ​ເປັນ​ເຂົ້າ​

ເປັນ​ນ້ຳ​ກໍ່​ດີ ຈົງ​ບັງ​ເກີດ​ເປັນ​ອຸດຈາຣະ ປັດ​ສາວະ ​ເປັນ​ໜອງ​​​ແລະ​ເປັນ ​ເລືອດ​ແກ່​ທ່ານ​ໃນ​​ໂລກ​ໜ້າ ຜ້າ​ສາ​ພັ​ດກໍ່​ຈະ​ເປັນ​ແຜ່ນ​ເຫລັກ​ຮອ້ນລຸກ​ໂພງ​ເຖີດ

    ຕໍ່​ມາ​ຫົວໜ້າ​ຊ່າງ​ຫູກຕາຍ​ລົງ​ໄປ​ແລະ​ໄດ້​ໄປ​ເກີດ​ເປັນຣຸຂ​ເທວະ​ດາ ​ໃນ​ປ່າ ທີ່​ພວກ​ພຣະ ມາ​ປະຕິບັດ​ທັມ ​ແຕ່​ພັລຍາ​ທີ່​ປາກ​ພອ່ຍນັ້ນເມື່ອ​ຕາຍ​ແລ້ວ​ໄດ້​ໄປ​ເກີດ​ເປັນ​ນາງ​ເຜຣດ ຢູ່ບໍ່​ໄກ​

ຈາກ​ທີ່ຢູ່ຂອງ ຣຸຂ​ເທວະ​ດາ​ທໍ່​ໄດ​ດອກ ​ແຕ່​ນາງ​ເຜຣດນັ້ນຢູ່​ໃນ​ສະພາບ​ເປືອຍ​ກາຍ ຮູບ​ຮາງ​ຂີ້ຣ້າຍຂີ້​ເຫ່ລ ທັງ​ມີ​ຄວາມ​ຫິວ​ຫອດ​ຢູ່​ຕຣອດ​ເວລາ ນາງ​ເຜຣດກໍ່​ໄດ້​ເດີນ​ໄປ​ຫາຣຸຂ​ເທ

ວະ​ດາ​ແລ້ວ​ບອກ​ວ່າ-ນາຍ ຂອ້ຍບໍ່​ມີ​ຜ້າ​ໜຸ່ງ​ແລະ​ຫິວ​ຫອດ​ເຫລືອ​ເກີນ ຂໍ​ຜ້າ​ໜຸ່ງ ​ເຂົ້າ​ກິນ  ​ແລະ​ນ້ຳ​ໃຫ້​ຂອ້ຍ​ແນ່​-ຣຸຂ​ເທວະ​ດາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ແລະ​ນ້ຳ​ອັນ​ເປັນ​ທິບ​ແກ່​ນາງ​ເຜຣດ ​ແຕ່

ສິ່ງ​ຂອງ​ຕ່າງໆ ອັນ​ເປັນ​ທິບ​ທີ່ຣຸຂ​ເທວະ​ດາ​ໄດ້​ໃຫ​້​ແກ່​ນາງ​ໄປ​ນັ້ນ ​ໄດ້​ກັບກາຍ​ເປັນ​ອຸດຈາ

ຣະ ​ເປັນ​ນ້ຳ​ໜອງ​ແລະ​ເລືອດ ຜ້າ​ໜຸ່ງກໍ່​ກາຍ​ເປັນ​ແຜ່ນ​ເຫລກຮອ້ນລຸກ​ໂພງ​ຢູ່​ຕຣອດ​ເວລາ   ນາງ​ເຜຣດຈຶ່ງ​ຮອ້ງ​ໃຫ້ຄຳ່​ຄວນ​ດວ້ຍທຸກທໍຣະມານ​ຢ່າງ​ມະ​ຫັນ-​ໃນ​ຄນະ​ນັ້ນ​ໄດ້​ມີ​ພິກສຸ​ອົງ

ນຶ່ງ​ຫລັງ​ຈາກ​ອອກ​ພັນ​ສາ​ແລ້ວ ກໍ່​ເດີນທາງ​ໄປ​ເຝົ້າ​ພຣະພຸ​ທ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ອາ​ໃສ​ໄປ​ກັບ​ໝູ່​ກຽນ ໝູ່​ໃຫ່ຽ ພວກ​ໝູ່​ກຽນ​ໄດ້​ເດີນທາງ​ທັງ​ກາງ​ເວນແລະ​ກາງ​ຄືນ ​ເມື່ອ​ໄປ​ເຖິງ​ປ່າ​ແຫ່ງ​ນັ້ນ​ຕອນ  ກາງ​

ເວນ ​ໄດ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ອຸດົມສົມບູນ​ຂອງ​ປ່າ​ນັ້ນ

                                                                                                           

 ມີ​ຮົ່ມ​ເງົາ​ເຢັນ​ສະບາຍ​ຈຶ່ງ​ປົດ​ກຽນ ​ແລ້ວ​ນັ່ງ​ພັກ​ເຊົາ​ຢູ່​​ໄຕ້​ຮົ່ມ​ໄມ້ ຝ່າຍ​ພິກສຸ​ກໍ່​ພາກັນ​ແຍກຍ້າຍ​ໄປ​ຫາ​ທີ່​ສງົບ ​ແລ້ວ​ພາກັນ​ປູ​ຜ້າ​ທີ່​ໄຕ້​ຕົ້ນ​ໄມ້​ອັນ​ຮົ່ມ​ເຢັນ​ກະ​ວ່າ​ຈະ​ນອນ​ພັກ​ຈັກ​ຄາວ

ນຶ່ງ ​ແຕ່​ຢູ່ໆ ກໍ່​ມອ້ຍຫລັບ​ໄປ​ເພາະ​ເຫດ​ເໝື່ອຍຫລາຍ​ຈາກ​ການ​ເດີນທາງ​ມາຕຣອດທັງ​ຄືນ ສວ່ນໝູ່​ກຽນ​ພໍ​ພັກ​ເຊົາ​ຫາຍ​ເໝື່ອຍ​ແລ້ວ ກໍ່​ພາກັນ​ອອກ​ເດີນທາງ​ຕໍ່​ໄປ​ໂດຍ​ລືມ​ພິກສຸ​ທີ່​ມາ ນຳ​ກັນ

ຊຶ່ງ​ຫລັບ​ຢູ່​ໃນ​ຮົ່ມ​ໄມ້-ສວ່ນພິກສຸນັ້ນ​ຫລັບ​ໄປ​ຈົນ​ກະທັ້ງຮອດ​ຄ່ຳ ​ເມື່ອ​ຕື່ນ​ຂຶ້ນ​ມາ  ບໍ່​ເຫັນ​ຜູ້​ໄດ ຈຶ່ງ​ອອກ​ເດີນທາງຕໍ່​ໄປ​ເຣື້ອຍໆ​ພຽງ​ລຳ​ພັງ​ຄົນ​ດຽວ ຈົນ​ກະທັ້ງ​ໄປ​ເຖິງ​ຕົ້ນ​ໄມ້ທີ່​ເທວະ​ດາສິ່ງ

​ສະຖິດ​ຢູ່ ຝ່າຍຣຸຂ​ເທວະ​ດາ​ເຫັນ​ພິກສຸຍ່າງ​ມຸ້ງ​ໜ້າ​ມາ​ທີ່​ຕົ້ນ​ໄມ້ ກໍ່​ແປງ​ຣ້າງເປັນ​ຄົນ​ທັມມະ​ດາ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃຫ້​ວ​ແລະ​ນິມົນ​​ໃຫ້ເຂົ້າ​ໄປພັກ​ຢູ່​ໄຕ້​ຕົ້ນ​ໄມ້ ອັນ​ເປັນ​ວິມານ​ຂອງ  ຕົນ ​ແລະ​ໄດ້​ຖວາຍ

​ຢາ​ທາ​ແກ້​ປວດ​ເມື່ອຍ​ແກ່​ທ່ານ-​ໃນ​ຂນະ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ​ເອງ ນາງ​ເຜຣດຜູ້  ມີ​ຄວາມ​ຫິວ​ໂຫຍ​ກໍ່​ເຂົ້າ​ມາ​ຂໍ​ເຂົ້າ​ນ້ຳ​ແລະ​ເສື້ອ​ຜ້າ ຣຸຂ​ເທວະ​ດາກໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຕາມ​ທີ່​ຂໍແຕ່​ພໍ​ນາງ ຮັບ​ໄປ​ທຸກ​ຢ່າງ ກໍ່

​ກັບກາຍ​ເປັນ​ອຸດ​ຈາຣະ ປັດສາວະ​ໜອງ​ເລືອດ​ແລະ​ແຜ່ນ​ເຫລກຮອ້ນຣຸກ ​ຮົມ​ຕົວ​ເໝືອມທີ່​ເຄີຍ​ເປັນ​ມາ ຝ່າຍ​ພິກສຸ​ເຫັນ​ເຫດການ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ ຈຶ່ງ​ເກີດ​ຄວາມ​ສັງ​ເວດ​ໃຈ   ​ເປັນ​ຍິ່ງ​ໜັກ ຈຶ່ງ​ຖາມ

ຣຸຂ​ເທວະ​ດາ​ວ່າ-ຍິງ​ເຜຣດນີ້​ກິນ​ອຸດຈາຣະ ປັດ​ສາວະ ​ເລືອດ ​ແລະ   ໜອງ​ເຊັ່ນ​ນີ້ ​ເພາະ​ທຳກັມ​ອັນ​ໄດ​ໃວ້ຫຼື ຜ້າ​ຜືນ​ໃໝ່​ທີ່​ສວຍ​ງາມ​ອອ່ນນວນ​ບໍຣິສຸດ ມີ​ຂົນ​ທີ່  ທ່ານ​ມອບ​ໃຫ້​ແກ່​ຍິງ​ຜູ້​ນີ້​

ເປັນ​ຫຍັງ​ຈຶ່ງ​ກາຍ​ເປັນ​ແຜ່ນ​ເຫລກຮອ້ນ​ໄປ​ໄດ້

   ຣຸຂ​ເທວະ​ດາ ​ໄດ້​ເລົ່າ​ໃຫ້​ພິກສຸ​ອົງ​ນັ້ນ​ຟັງ​ວ່າ ​ເມື່ອ​ກອ່ນຍິງ​ເຜຣດນີ້​ເປັຍ​ພັລຍາ​ຂອງ​ຕົນ  ນາງ​ເປັນ​ຄົນ​ຕະໜີ່ບໍ່​ຮູ້ຈັກ​ໃຫ້​ທານ​ແລະ​ໄດ້​ດ່າ​ຕໍ່​ຕອນ​ທີ່​ຕົນ​ກຳລັງທຳບຸນ​ໃຫ້​ຢູ່ ກັມ​ນີ້​ເອງ  ​ເຮັດ​

ໃຫ້​ນາງ​ມາ​ເກີດ​ເປັນ​ເຜຣດກິນ​ແຕ່​ອຸດຈາຣະ ປັດສາວະ ​ເລືອດ ​ແລະ​ໜອງ ​ເຂົາ​ຈຶ່ງທົນ​ທຸກທໍຣະມານ​ຢູ່​ຢ່າງ​ນີ້​ນານ​ແສນ​ນານ-ພໍຣຸຂ​ເທວະ​ດາ​ເລົ່າ​ບຸກພະ​ກັມ​ຂອງ​ນາງ​ເຜຣດທີ່​ໄດ້  ກະທຳ​

ໃວ້​ໃນ​ຊາດ​ກອ່ນໃຫ້​ພິກສຸ​ຟັງ​ແລ້ວ ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຖາມ​ວ່າ​ເຮັດ​ຢ່າງ​ໄດນາງ​ນີ້ຈຶ່ງ​ຈະ​ພົ້ນ​ຈາກ  ການ​ເປັນ​ເຜຣດ ພິກສຸ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ບອກ​ວິທີ​ການ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ກັມ​ຊົ່ວ​ຂອງ​ນາງ​ເຜຣດ​ເບິດ​ໄປວ່າ

ຖ້າ​ທ່ານ​ຢາກ​ໃຫ້​ນາງ​ເຜຣດນີ້​ພົ້ນ​ຈາກ​ກັມ​ຊົ່ວ ທ່ານ​ກໍ່​ຈົ່ງ​​ທຳບຸນ​ຖວາຍ​ທານ​ແກ່​ພຣະພຸ​ທ​ເຈົ້າ ​ແລະ​ແກ່​ພຣະອະຣິຍະ​ສົງ​ຫຼື​ແກ່​ພິກສຸ​ຈັກ​ອົງ​ນຶ່ງ ​ແລ້ວ​ອຸທິດ​ໃຫ້​ແກ່​ນາງ​ເຜຣດນີ້ ​ເມື່ອ​ນາງ  

ເຜຣດນີ້​ອະນຸ​ໂມ​ທະ​ນາ​ກັບ​ບຸນ​ທີ່​ທ່ານ​ທຳ​ນັ້ນ ນາງ​ກໍ່​ຈະ​ໄດ້​ບຸນ​ແລະ​ພົ້ນ​ຈາກ​ຄວາມທຸກ​ທໍ ຣະມານ​ໄດ້-​ເມື່ອຣຸຂ​ເທວະ​ດາ​ຮູ້​ວິທີ​ຊອ່ຍນາງ​ເຜຣດ​ແລ້ວ

                                                                                                             

ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຖວາ​ຍພັດ​ຕາ​ຫານ​ອັນ​ປະໜິຕະ​ແກ່​ພິກສຸ​ອົງ​ນັ້ນ ​ແລະ​ອຸທິດ​ບຸນ​ໃຫ້​ແກ່​ນາງ​ເຜຣດ  ອະດີດ​ພັລຍາທັນທີ​ ທີ່​ນາງ​ເຜຣດອະນຸ​ໂມທະນາ​ບຸນ ຈິດ​ໃຈ​ກໍ່​ອີ່ມ​ເອີ​ບຮ່າງ​ກາຍ​ກໍ່​ຈົບງາມ ທອ້ງກໍ່​

ອີ່ມ​ດວ້ຍອາຫານ​ອັນ​ເປັນ​ທິບ ຕໍ່​ມາຣຸຂ​ເທວະ​ດາ​ໄດ້​ຖວາຍ​ຜ້າ​ທິບເພື່ອ​ອຸດ​ທິບຸນກຸ ສົນ​ໃຫ້​ແກ່​ນາງ​ເຜຣດອີກ ນາງ​ເຜຣດກໍ່​ໄດ້​ນຸ່ງ​ຜ້າ​ທິບ​ພອ້ມ​ເຄື່ອງ​ປະ​ດັບອັນ​ເປັນ​ທິບ ​ໃນ​

ຄນະ ນັ້ນ​ເອງ ​ເມື່ອ​ນາງ​ເຜຣດ​ໄດ້​ສິ່ງ​ທີ່​ຢາກ​ໄດ້​ທຸກ​ຢ່າງ​ແລ້​ວ ຮ່າງກາຍ​ທີ່​ໜ້າ​ກຽດ​ໜ້າ​ກົວນັ້ນ​ກໍ່ກາຍ​ເປັນ​ສວຍ​ງາມ​ປະດຸດ​ນາງ​ເທບ​ອັບ​ສອນ ​ເພາະ​ອານຸພາບ​ແຫ່ງ​ບຸນ​ນັ້ນ​ເອງ

   ຖ້າ​ຫາກ​ບໍ່​ມີ​ບຸນ​ທີ່​ຄົນ​ທຳ​ອຸທິດ​ໄປ​ໃຫ້ ນາງ​ເຜຣດຕອ້ງທຸກທໍຣະມານ​ໄປ​ອີກ​ນານ​ແສນ  ນານ ກົ່ວ​ຈະ​ພົ້ນ​ຈາກ​ຄວາມ​ທຸກ ​ເມື່ອ​ເປັນ​ເຊັ່ນ​ນີ້ຄົນ​ທີ່​ຍັງ​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່ນັ້ນ​ຈຶ່ງບໍ່​ຄວນປະໝາດ  ຕອ້ງ

ຟ້າວ​ຂົນຂວາຍ​ທຳ​ຄວາມ​ດີ​ໃຫ້​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ ບໍ່​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ​ຈະ​ຕອ້ງ​ໄປ​ຊົດ​ໄຊ້ກັມ ທົນ​ທຸກ  ທໍຣະມານ​ຢູ່​ຢ່າງ​ນາງ​ເຜຣດ​ແນ່ນອນ​​ ໃນ​ຊາດ​ນີ້ກໍ່​ອາດ​ຈະ​ເປັນ ​ແຕ່​ມະນຸດ​ບໍ່​ຮູ້ສຶກ​ວ່າ​ຕົນ  ​ເປັນ​ຢ່າງ​

ໄດ​ແທ້ ​ແຕ່​ຊາດ​ໜ້າ​ກໍ່​ເໝືອນ​ກັນ​ກັບ​ຊາດ​ນີ້ ທີ່​ເຮົາ​ໄດ້​ອັນ​ໄດ​ແນ່​ຫຼື​ເສັຽອັນ​ໄດ​ແນ່

 

    ​ແຕ່​ໃນ​ຍຸກ​ປັດຈຸບັນ​ນີ້ ມີ​ຄົນ​ຈຳ​ນອນ​ນຶ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ກົວ​ບາບ​ກັມ ​ເພາະ​ຄິດ​ວ່າ​ສິ່ງ​ເລົ່າ​ນີ້​ບໍ່​ມີ​ຢູ່​ຈິງ ຈຶ່ງ​ດຳ​ເນີນ​ຊີວິດ​ດວ້ຍຄວາມ​ປະໝາດ ກ້າ​ທຳ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຢ່າງ​ບໍ່​ລະ​ອາຍມີ​ຈິດ​ໃຈ​ກະດ້າງ

ຄິດ ບໍ່​ເຖິງ​ວ່າ​ກັມ​ຊົ່ວ​ນັ້ນ​ຈະ​ຍອ້ນກັບ​ມາ​ຫາ​ຕົວ​ເອງ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຕອ້ງ​ເດືອດ​ຮອ້ນໃນ​ພາຍຫລັງ  ຜູ້​ມີ​ປັນຍາ​ຈຶ່ງ​ຄວນ​ແນມ​ເບິ່ງ​ເຖິງ​ຜົນ​ໃນຣະຍະ​ຍາວ ​ແລະ​ແນມ​ເບິ່ງ​ຊີວິດ​ທັງຣະບົບທັງ​ກະ

 ບວນຊີວິດ​ຂອງ​ເຮົາ ບໍ່​ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດພຽງ​ຊາດ​ນີ້​ແຕ່​ຕອ້ງດຳ​ເນີນ​ຕໍ່​ໄປ​ເຣື້ອຍໆ ຄວາມ​ດີ​ຄວາມ  ຊົ່ວ​ທີ່​ທຳ​ໄວ້​ແລ້ວ​ບໍ່​ມີ​ສູນຫາຍ ຕອ້ງຕາມ​ໃຫ້​ຜົນ​ແກ່​ຜູ້​ທຳ​ຢ່າງ​ແນ່ນອນ ​ແຕ່​ຢ່າງ​ນອ້ຍຄົນ​ທີ່

ທຳ​ຄວາມ​ດີ​ກໍ່​ຍອ່ມຈະ​ໄດ້ຜົນ​ດີ ຕອບ​ແທນ​ທັນທີ​ທັນ​ໄດ​​ໃນຄນະ​ທີ່​ຕົນ​ທຳ​ຢູ່​ນັ້ນ ກໍ່​ຄື​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມສຸກ​ໃຈ​ຂຶ້ນ​ມາ​ທັນທີ ​ໃນ​ທາງ​ຕົງ​ກັນ​ຂາມ ຄົນ​ທີ່​ທຳ​ຊົ່ວ​ກໍ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​

ກະວົນ​ກະ​ວາຍ​​ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ຕົນ ຄວາມທຸກ​ໃຈ​ໃນ​ທັນທີ ທີ່​ທຳ​ຄວາມ​ຊົ່ວ ຜູ້​ມີ​ປັນຍາ​ຈຶ່ງ​ຄວນລະ ກັມ​ຊົ່ວ​ທັງຫລາຍ​ໃຫ້​ໄດ້​ຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊິງ ​ເພາະ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊີວິດ​ຂອງ​ຕົນມີ​​ແຕ່ຄວາມສຸກ​ຄວາມ 

ຈະ​ເຣີນຕຣອດ​ໄປ     Home                                                                                                  

                                                          ຂໍ້ຄວາມ​ນີ້​ຖ້າ​ຜິດພາດ​ຂໍ​ອາ​ໄພ​ນຳ​ທ່ານ​ຜູ້​ອ່ານ​ທຸກໆ​ທ່ານ