ຊັຍມົງຄົລຄາຖາ

ບົຕສວດນີ້ ຊື່ຈຸລຊັຍຍະມົງຄົລຄາຖາ ຫຼືຊັຍມົງຄົລຄາຖາ ຫຼືໃນທ້ອງຖິ່ນອີສານ ຮຽນສວດໄຊຍ໌ນ້ອຍ ປະ

ພັນນັຍສມັຍ ລ້ານຊ້າງຮົ່ມຂາວ ປະເທສລາວ ໂດຍສະເພາະມະຫາປາສະມັນ ຕຣະມະຫາເຖຣະ ວ່າດ້ວຍ

ຊັຍຊະນະຂອງພຣະພຸທເຈົ້າ ຕໍ່ເທພພຣົຫ໌ມ ຄຣຸທ ນາຄ ປີສາຈ ແລະອະວະມົງຄົລທັງຫລາຍ ນິຍົມສວດ

ໃນຍຸກສມັຍ ຫລວງປູ່ເສົາຣ໌ ຫລວງປູ່ມັ່ນ ຫລວງປູ່ຊອບ ປັດຈຸບັນນີ້ ມີສວດບໍ່ຫລາຍ ໃນອີສານ ຈະເຫັນ

ສວດທີ່ວັດມະຫາວະນາຣາມ ອ. ເມືອງ ຈ. ອຸບົລຣາຊທານີ ແລະສວດເນື່ອງໃນງານທີ່ສຳຄັນໆ ຜູ້ຂ້າໄປ

ເຫັນພຣະລາວເຮົາສວດໃນງານມົງຄົລ ເປັນທຳນອງແບບລາວໆ ຄຳສວດຊັຍຍະມົງຄົນຄາຖາ ມີດັ່ງນີ້

ນະໂມເມ ພຸທທະເຕຊັສສາ ຣະຕະນະຕະຍະ ທັມມິກາເຕຊະ ປະສິທທິ ປະສິເທວາ ນາຣາ

ຍະປະຣະເມສຸຣາ ສິທທິ ພຣົຫ໌ມມາ ຈະ ອິນທາ ຈະຕຸ​ໂລກາ ຄັມພີ ຣັກຂະ​ກາ ສະມຸທາພູ​ຕຸ​ງ

ຄັງ​ກາ ຈະ ສະພຣົຫ໌ມາ ຊັຍ​ຍະ ປະສິທທິ ພະວັນ​ຕຸ​ເຕ

- - ຊັຍ​ຍະ ຊັຍ​ຍະ ທໍຣະນີ ທໍຣະນີ ອຸ​ທະທິ ອຸ​ທະທິ ນະທິ ນະທິ- -ຊັຍ​ຍະ ຊັຍ​ຍະ ຄະ​ຄົນ

ລະ​ຕົນ ລະ​ນີສັຍ ນີຣັຍ ສັຍ​ເສນ ນະ ເມຣຸຣາຊ ຊະ​ພົລ ນໍ ຣະຊີ- -ຊັຍ​ຍະ ຊັຍ​ຍະ ຄັມພີ

ຣະ ​ໂສມ​ພີ ນາ​ເຄນ ທະນາ​ຄີ ປີ ສາ​ຈ ຈະ ພູ ຕະກາລີ- -ຊັຍ​ຍະ ຊັຍ​ຍະ ທູນ ນິມິ​ຕ ຕະ

ໂຣຄີ- -ຊັຍ​ຍະ ຊັຍ​ຍະ ສິງ​ຄີ​ສຸທາ ທາ ນະ​ມຸຂະ​ຊາ- -ຊັຍ​ຍະ ຊັຍ​ຍະ ວະຣຸນ ນະ​ມຸຂະ ສາ

ຕຣາ- -ຊັຍ​ຍະ ຊັຍ​ຍະ ຈັມປາ​ທິນາ ຄະ ກຸລະ​ຄັນ​ໂທ- -ຊັຍ​ຍະ ຊັຍ​ຍະ ຄັຊຄົນ ນະ​ຕຸຣົງ

ສຸ​ກະຣະພຸ ຊົງ ສີ​ທະ ​ເພີຍຄະ​ທະ ທິປາ- -ຊັຍ​ຍະ ຊັຍ​ຍະ ວະຣຸນ ນະ​ມຸຂະ ຍາຕຣາ ຊິຕະ

ຊິຕະ ​ເສນ ນາຣີ ປຸນະ​ສຸທທິ ນໍ ຣະດີ- -ຊັຍ​ຍະ ຊັຍ​ຍະ ສຸຂາ ສຸຂາ ຊີ​ວີ- -ຊັຍ​ຍະ ຊັຍ​ຍະ

ທໍ ຣະນີ ຕະ​ເລ ສະທາ ສຸ​ຊັຍ​ຍາ- -ຊັຍ​ຍະ ຊັຍ​ຍະ ທໍ ຣະນີສານ ຕິນສະທາ- -ຊັຍ​ຍະ ຊັຍ

ຍະ ມັງ​ກະ ຣາຊຣັນຍາ ພະວັຄ​ເຄ- -ຊັຍ​ຍະ ຊັຍ​ຍະ ວະຣຸນ ນະ​ຍັກ​ເຂ- -ຊັຍ​ຍະ ຊັຍ​ຍະ

ຣັກຂະ​ເສ ສຸຣະພຸ ຊະ​ເຕຊາ- -ຊັຍ​ຍະ ຊັຍ​ຍະ ພຣົຫ໌ມ​ເມນ ທະ​ຄະນາ- -ຊັຍ​ຍະ ຊັຍ​ຍະ

ຣາຊາ ທິຣາຊ ສາ​ຊຊັຍ- -ຊັຍ​ຍະ ຊັຍ​ຍະ ປະຖະວິ​ງ ສັພ ພັງ- -ຊັຍ​ຍະ ຊັຍ​ຍະ ອະຣະຫັນ

ຕາ ປັຈ​ເຈ ກະພຸ​ທທະ​ສາວັງ- -ຊັຍ​ຍະ ຊັຍ​ຍະ ມະ​ເຫ ສຸ​ໂຣ ທະ​ໂຣ ທະຣິນ ​ເທວາ- -ຊັຍ​ຍະ

ຊັຍ​ຍະ ພຣົຫ໌ມາ ສຸຣັກ​ໂຂ- -ຊັຍ​ຍະ ຊັຍ​ຍະ ນາ​ໂຄ ວິຣຸລທະ​ໂກ ວິຣູປັກ​ໂຂ ​ຈັນທິມາຣະວິ

-ອິນ​ໂທ ຈະ​ເວ​ນະ ​ເຕ​ໂຍ ຈະ​ກຸ​ເວໂຣ ວະຣຸ​ໂນປິຈະ ອັຄຄີວາ​​ໂຍ ຈະ​ປາ​ຂຸນ​ໂທ ກຸ​ມາ​ໂຣ

ທະ​ຕະຣັຕຕະ​ໂກ ອັຕຖາ ຣະສິມະຫາ​ເທວາ ສິທທິຕາ ປະ​ສະອາ ທະ​ໂຍ ອິສິ ​ໂນ​ສາວະ​ກາ

ສັພພາ ຊັຍ​ຍະ ຣາ​ໂມ ພະວັນ​ຕຸ​ເຕ ຊັຍ​ຍະທັມ​ໂມ ຈະ​ສັງ​ໂຄ ຈະທະສະ​ປາ​ໂລ ຈະ ຊັຍ​ຍະກັງ

ເອ​ເຕນະ ຊັຍ​ຍະ ​ເຕ ​ເຊະນະ ຊັຍຍະ ​ໂສຕ​ຖີ ພະວັນ​ຕຸ​ເຕ ເອ​ເຕນະ ພຸ​ທທະເຕ ​ເຊະນະ ໂຫ

ຕູເຕ ຊັຍ​ຍະມັງຄະ​ລັງ

- -ຊັຍ​ໂ​ຍ ປິ ພຸ​ທທັສສະ ສິຣິມະ​​ໂຕ ອະ​ຍັງ​ ມາຣັສສະ ຈະ​ປາ ປິ​ມະ​ໂຕ ປະຣາຊະ​ໂຍ ອຸ​ຄ​ໂຄ

ສະ​ຢັມ ​ໂພທິ ມັນ​ເທ ປະ​ໂມ​ ທິຕາ ຊັຍ​ຍະຕະທາ ອິນທະ​ຄະນາ ມະຫາ​ສີ​ໂນ

-ຊັຍ​ໂຍ ປິ ພຸ​ທທັສສະ ສິຣິມະ​ໂຕ ອະ​ຍັງ​ມາຣັສສະ ຈະ​ປາ​ປິ​ມະ​ໂຕ ປະຣາຊະ​ໂຍ ອຸ​ຄ​ໂຄ ສະ

ຍັມ ​ໂພທິ​ມັນ​ເທ ປະ​ໂມ​ທິຕາ ຊັຍ​ຍະ​ຕະທາ ພຣົຫ໌ມມະຄະ​ນາ ມະ​ເຫ​ສີ​ໂນ

- -ຊັຍ​​ໂຍ ປິ ​ພຸ​ທທັສສະ ສີຣິມະ​ໂຕ ອະ​ຍັງ​ມາຣັສສະ ຈະ​ປາ​ປິ​ມະ​ໂຕ ປະຣາຊະ​ໂຍ ອຸ​ຄ​ໂຄ

ສະຍັມ ໂພທິ​ມັນ​ເທ ປະ​ໂມ​ທິຕາ ຊັຍ​ຍະ​ຕະທາ ​ເທວະ​ຄະນາ ມະ​ເຫ​ສິ​ໂນ

- -ຊັຍ​​ໂຍ ປິ ພຸ​ທທັສສະ ສິຣິມະ​ໂຕ ອະ​ຍັງ​ມາຣັສສະ ຈະ​ປາ​ປິ​ມະ​ໂຕ ປະຣາຊະ​ໂຍ ອຸ​ຄ​ໂຄ

ສະຍັມ ໂພທິ ມັນ​ເທ ປະ​ໂມ​ທິຕາ ຊັຍ​ຍະ​ຕະທາ ສຸ​ປັນນະຄະນາ ມະ​ເຫ​ສີ​ໂນ

- -ຊັຍ​ໂຍ ປິ ພຸ​ທທັສສະ ສິຣິມະ​ໂຕ ອະ​ຍັງ​ມາຣັສສະ ຈະ​ປະ​ປິ​ມະ​ໂຕ ປະຣາຊະ​ໂຍ ອຸ​ຄ​ໂຄ

ສະຍັມ​ ໂພທິ​ມັນ​ເທ ປະ​ໂມ​ທິຕາ ຊັຍ​ຍະ​ຕະທາ ນາຄະ ຄະນາ ມະ​ເຫ​ສີ​ໂນ

- -ຊັຍ​ໂຍ ປິ ພຸທທັສສະ ສິຣິມະໂຕ ອະຍັງມາຣັສສະ ຈະປາ ປິມະໂຕ ປະຣາຊະໂຍ ອຸຄໂຄ

ສະຍັມ ໂພທິມັນເທ ປະໂມທິຕາ ຊັຍຍະຕະທາ ສະພຣົຫ໌ມມະຄະນາ ມະເຫສີໂນ

- -ຊະຍັນໂຕ ໂພທະຍາມຸເລ ສັກກະຍະນັງ ນັນທິວັທທະໂນ ເອວັງຕະວັງ ວິຊະໂຍໂຫຫິ ຊະຍັສສຸ

ຊະຍະມັງຄະເລ ອະປະຣາ ຊິຕາປັລລັງເກ ສິເສ ປະຖະວິໂປກຂະເຣ ອະພິເສເກ ສັພ ພະພຸທທະ

ນັງອັຄຄັບປັຕໂຕ ປະໂມທະຕິ ສຸນັກຂັຕຕັງ ສຸມັງຄະລັງ ສຸປະພາຕັງ ສຸທຸຕຖີຕັງ ສຸຂຂະໂນ ສຸມຸທຸຕ

ໂຕ ຈະສຸຍິຕຖັງ ພຣົຫ໌ມມະ ຈາຣິສຸ ປະທັກຂິນັງ ມະ​ໂນ​ກັມ​ມັງ ປະທັກຂິ​ເນ ປະ​ທັກຂິນາ ​ນິ ກັຕວາ​

ນະລະ​ພັນ​ຕັຕ​ເຖ ປະທັກຂິ​ເນເຕ ອັຕຖະລັທທາ ສຸ​ຂິຕາ ວິ​ຣິລທາ ພຸ​ທທະ​ສາ ສະ​ເນ ອະ​ໂຣຄາ ສຸ​ຂິ

ຕາໂຫຖະ ສະຫະ ສັພ​ເພ​ທິຍາຕິ ພິສຸນັນ​ຕຸ ​ໂພນ​ໂຕ ​ເຍ​ເທວາ ອັສມິ​ງຖາ​ເນ ອະທິ​ຄະ​ຕາ ທິຄາ​ຍຸ​ກາ

ສະທາ​ໂຫນ​ຕູ ສຸ​ຂິຕາ​ໂຫນ​ຕູ ສັພພະທາ ຣັກຂັນ​ຕູ ສັພພະ​ສັຕ ຕາ​ນັງ ຣັກຂັນ​ຕູ ຊິນະ​ສາສະ​ນັງຍາ

ກາ​ຈິ ປັຕຖະນາ ​ເຕສັງ ສັພ​ເພ ປູ​ເຣນຕຸ ມະ​ໂນຣະຖາ ຍຸຕຕະກາ​ເລ ​ປະວັສສັນ​ຕຸ ວັສສັງ ວັສສາ

ວະຣາຖະກາ ​ໂຣຄາ ຈຸ​ປັທທະວາ ​ເຕສັງ ນິວາ​ເຣນຕຸ ຈະ ສັພພະທາ ກາຍາ​ສຸ​ຂັງ ຈິຕຕິ​ສຸ​ຂັງ ອະ

ຣະຫັນຕຸ ຍະຖາຣະຫັງ ອິຕິ ຈຸລລະ​ຊັຍ​ຍະ ສິທທິມັງຄະ​ລັງ ສະ​ມັນ​ຕັງ

 

 

ໂດຍ ຊຽງ ສໍຫາດ