laoserixon@live.com

ກະກຽມເຂົ້າສູ່ສັກຣາດໃໝ່ ເສຣີປະຊາທິປະໄຕ.
ພວກເຮົາ ປະຊາຊົນພັກ ແລະກຳລັງທັບເສຣີ ປະຊາທິປະໄຕລາວ, ກໍຄືຜູ້ຕາງໜ້າຄົນລາວ ທັງໃນແລະນອກປະເທດ ທີ່ເຊີດຊູ, ເທີດທູນ ແລະຮັກຫອມ ເສຣີປະຊາທິປະໄຕ ໄດ້ອອກ ຖແລງການສບັບນີ້, ເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ "ນະໂຍບາຍແກ້ໄຂບັນຫາລາວ ຢ່າງສັນຕິວິທີ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະສຸດທ້າຍ ຂອງການສ້າງຄວາມປອງດອງຊາດ, ກໍຄືການເປີດສັກຣາດໃໝ່ ເສຣີປະຊາທິປະໄຕນັ້ນເອງ".
ການເລືອກຕັ້ງຢ່າງເສຣີ ມີປະຊາທິປະໄຕ, ໂປ່ງໃສ, ແລະຍຸຕິທັມ ຕ້ອງໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ຢ່າງເປັນຮູບພຣະທັມ ໃນປີ 2014, ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ ດູແລ ຂອງສາກົນ ຢ່າງແນ່ນອນ. ສນັ້ນ, ພວກເຮົາ ປະຊາຊົນພັກ ແລະກຳລັງທັບເສຣີປະຊາທິປະໄຕລາວ, ຕ້ອງໄດ້ເລັ່ງປັບແກ້ ການຈັດຕັ້ງ ຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບແຜນສ້າງສັນຕິພາບຢູ່ລາວ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງສາກົນ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.
ການໂຮມລາວ ຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ ໃນປວັດສາດ ຕາມແນວທາງ ສັນຕິວິທີນີ້, ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ ເປັນໄຊຊນະລວມ ແລະໝັ້ນຄົງຖາວອນ ຂອງປະຊາຊົນລາວທັງຊາດເທົ້ານັ້ນ! ມັນຍັງເປັນການ ເຄົາຣົບ ຕໍ່ດວງວິນຍານ ອັນປະເສີດ ຂອງບັນພຣະບຸຣຸສ ແລະວິຣະຊົນລາວ ທີ່ໄດ້ທຳການຕໍ່ສູ້ ເພື່ອລາວລວມລາວ ໃຫ້ເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນ ຕາມອຸດົນການຊາດ ເອກຣາດປະຊາ ທິປະໄຕ ຂອງອົງສົມເດັດເຈົ້າ ເພັຊຣາດອີກ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນຍັງເປັນການຮັບຮູ້ ຄຸນງາມ ຄວາມດີ ແລະຜົນງານ ຂອງອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ໃນຖັນແຖວ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ ຊຶ່ງພັກຣັດ ເນຣະຄຸນ ປະຖິ້ມໃຫ້ຕົກຫລົ່ນໄປ ຫລັງຈາກ ໄດ້ຂຶ້ນຄອງອຳນາດ ປີ 1975.
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະບັນດາປະເທດເພື່ອນມິຕ ໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອລາວ ມາແລ້ວ ຫລາຍກວ່າ 5 ພັນລ້ານດອນລາ ສະຫະຣັດ, ເພື່ອໃຫ້ລາວ ໄດ້ເລັ່ງສ້າງ ສາ ພັທນາປະເທດ ໃຫ້ໄວຂຶ້ນກວ່າເດີມ ເຖິງ2-3 ເທົ້າຕົວ, ເພື່ອທົດແທນເວລາ ທີ່ໄດ້ສູນເສັຽໄປ ໃນສມັຍສົງຄາມ... ແຕ່ແຜນພັທນາຊາດ ຂອງພັກຣັດ ຫລົ້ມເຫລວທັງຊິ້ນ! .....ປະຊາຊົນມີໄຊ ເສຣີປະຊາທິປະໄຕອົງອາດ ຊາດລາວຈເຣີນ ຂໍຂອບໃຈ ສູນກາງຕາງໜ້າ ພັກແລະກໍາລັງທັບເສຣີປະຊາທິປະໄຕລາວ ຫ້ອງການປະທານພັກ ອາຈາຣສົມນຶກ ຟອງສູວັນ ວັນທີ 7 ສິງຫາ 2012
  ອ່ານຕໍ່